Agile of Fragile?

Soepele organisaties hebben de toekomst.

En dus moeten we ‘agile’ gaan opereren. Na LEAN, BIM, SCRUM, etc. weer een nieuwe efficiency ster aan het front… of toch niet? Is deze anders?

Feit is dat er in corporatieland veel is gebeurd en nog gaat gebeuren. Los van reorganisaties, fusies en andere structuurwijzigingen komt er veel op de organisaties af. Nieuw beleid agv de Woningwet, portefeuillestrategie, assetmanagement, rendementsdenken, verduurzaming, circulair, digitalisering, etc. Gebrek aan effectief leiderschap zorgt er vaak voor dat veranderingen te langzaam gaan.

Voilà, en daar komt Agile om de hoek. Zelfmanagement en zelfsturing met grote eigen verantwoordelijkheden en zelfs een stuk ondernemerschap. Oftewel de holacratische organisatie (1) . Dat moet corporaties helpen de komende jaren met alle veranderingen en ontwikkelingen te laten omgaan. En dan natuurlijk liefst allemaal zo efficiënt en soepel mogelijk.

Maar hoe doe je dat bij organisaties zoals corporaties -maar ook bijv. in de zorg of bij de overheid- die gewend zijn volgens een hiërarchie met bazen en managers te werken? Duidelijke functies en taken. En dan nu een nieuwe rol, lastig te definiëren, met alleen terugval op collega’s en (eigen) kennis.

Want deze organisaties zijn kwetsbaar. De vele wijzigingen, nieuwe wetten, marktontwikkelingen, het andere speelveld en de reorganisaties zijn (nog) voelbaar. Vaak ook nog gepaard gaand met het afscheid van zo’n 20 á 25% van het aantal collega’s. Minder manschappen dus en meer en lastiger werk. Tijd voor verandering met zelfsturing.

Wat doen?

Maar geen paniek, de volgende generatie Y staat al klaar om het werk op een andere manier te doen, wel agile en wel zelfsturend. Dat wordt een interessant proces.
Als bestuurder/manager kun je je het volgend afvragen:

  • Wat betekent een lage verandercapaciteit voor onze organisatie?
  • Wat verandert er allemaal in de omgeving, en welke impact heeft dat op onze organisatie?
  • In hoeverre is het belangrijk om een snel reagerende/lerende/innoverende organisatie te zijn?
  • Als je kijkt naar de snelheid van de organisatie waar zit de belangrijkste bottleneck?
  • Hoe staat het met ondernemerschap in onze organisatie?
  • Welke nieuwe initiatieven zijn er die een deel van ons werk kunnen over nemen?
  • Wat doen we om jonge mensen binnen te halen?

Ik ben benieuwd welke bestuurders het aandurven deze nieuwe koers te gaan varen, ik zie her en der al bemoedigende ontwikkelingen. Maar het blijft een breekbaar proces.
De vraag is dus Agile of Fragile? (dit artikel verscheen eerder als blog op Corposcoop)

(1) Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is voortdurend bij te sturen.
Holacratische organisaties werken met een organische, platte structuur van ‘cirkels’ (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke ‘rollen’ met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is ‘manager’ van zijn eigen rollen en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan. Bron: Wiki
Ga terug