Skip to main content

Assetmanagement , de heilige Graal?

Het toverwoord (of modewoord) bij corporaties om hun organisatie en strategische doelen te vertalen naar assetgerelateerde beslissingen, plannen en activiteiten, maar dan op basis van een risicogestuurde benadering. De assets (lees woningen en vastgoed) zijn de zaken met financiële, materiële en maatschappelijke waarde voor de corporatie en haar huurders.
Is het de Heilige Graal? Nee, maar wel een strakke benadering van vastgoedmanagement.

Doelstelling assetmanagement

Assetmanagement heeft als primaire doelstelling het verbeteren van het (financiële en maatschappelijke) rendement door kostenverlagingen en waardevermeerdering, zonder concessies te doen aan de geformuleerde organisatie- en portefeuilledoelstellingen.
In feite zaken en doelen waar corporaties al behoorlijke tijd flink mee bezig zijn en waarbij assetmanagement de verbinding vormt tussen het portefeuillemanagement (of strategisch voorraadbeleid) en het propertymanagement (of dagelijks beheer en onderhoud).

Richting geven

‘Horizontaal denken en vertikaal verbinden’ noem ik dat ook wel eens. Assetmanagement geeft richting aan vastgoedbeheer, ontwikkeling, transformatie en exploitatie, jaagt het rendements- en waardedenken aan en borgt tegelijkertijd zaken als maatschappelijke inzet, betaalbaarheid (passend toewijzen) en duurzaamheid.
Veel mooie woorden die leiden tot nieuwe en andere zienswijzen voor sociaal vastgoed en innovatieve oplossingen bij het verhuren. Maar bovenal een manier om objectief na te denken en te beslissen over de visie en toekomst van de woningcomplexen.

Maatschappelijk rendement

Bij assetmanagement maken corporaties keuzes over hun doelgroep, betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid. Het kiezen van de juiste scenario’s en het daarop afstemmen van hun assets in onderhoud, streefhuren en verduurzaming. Zodanig, dat op portefeuille en complexniveau financieel en maatschappelijk rendement kan worden behaald.
En vinden we een slimme uitwerking van het maatschappelijk rendement waarin de huurder centraal staat, dan blijkt het assetmanagement voor corporaties misschien toch de Heilige Graal te zijn…

Neem voor vragen contact op met ons: info@fmconsultants.nl

Deze blog is ook verschenen op Corposcoop.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen