Skip to main content

Beleidsondersteuning

De routekaart naar 2050

Bij het uitwerken van de portefeuillestrategie naar assetmanagement en scenario’s op complexniveau speelt de duurzaamheid (energiezuinigheid en co2-neutraal)

een cruciale rol. De routekaart naar 2050 bepaalt in hoge mate de keuze van strategische maatregelen.

We hebben in onze methode van assetmanagement opgenomen dat de strategielabels in combinatie met de ambitieniveaus en de beschikbare middelen leiden tot keuzes op complexniveau. Kortweg kun je stellen dat er 5 strategieën zijn:

  • Doorexploiteren voor woningen met toekomstwaarde, ook na 2050;
  • Sloop op korte termijn, voor 2025 voor woningen met onvoldoende toekomstwaarde (deze complexen zijn al bekend);
  • Sloop op middellange termijn voor woningen met beperkte toekomstwaarde die tussen 2025 en 2035/2040 uit exploitatie gaan;
  • Sloop op lange termijn, voor woningen met redelijke toekomstwaarde die tussen 2035/2040 en 2050 uit exploitatie gaan;
  • Verkoop van woningen (voor 2035/2050).

Daarbij kun je zo’n 10 ambitieniveaus benoemen, variërend van niets doen (huidige situatie handhaven ) tot isoleren tot een bepaald energielabel of Energie-index niveau (BENG, NOM, etc.) en warmtenetten. De argumentatie op assetniveau zit in het inzichtelijk maken wat vanuit strategie, bouwjaar, woonvorm, etc. de standaardkeuze zou moeten zijn.

Afwijkingen worden dan beargumenteerd. Verschillen in eengezinswoning, appartementen, energielabel en bouwjaarklasse spelen hier dus een rol. Het tijdspad van de ingrepen bepaalt dan de ambitie (en eventuele no-regret maatregelen). Ook de energie-/co2-reductie (uitgangspunten) en het gewenste maatregelpakket (kosten) spelen een rol in dit keuzeproces.

Goede data, een duidelijke portefeuillestrategie met strategielabels en uitwerkte ambitieniveaus leveren een heldere routekaart op tot 2050 en daarna.

Voor meer info mail naar c.muller@fmconsultants.nl of bel FM Consultants 06 45 94 00 71

Duurzame windenergiecentrale

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen