FM Consultants in 2017

De op stoom komende economie en daarmee ook de woningmarkt heeft zich in 2016 laten gelden.

De prijzen zitten in de lift en in sommige woningmarkten (bijv. Amsterdam) ligt oververhitting alweer op de loer. Er is weer een groeiende vraag naar (huur)woningen. Bij onze klanten, de woningcorporaties is veel gebeurd, ze doen echt hele mooie dingen. 2016 stond volop in het teken van de nieuwe Woningwet, scheidingsvoorstellen, regionale woningmarkten, waardering op marktwaarde en natuurlijk het Passend Toewijzen. De invoering daarvan en de bijkomende maatregelen en beleidsaanpassingen kosten veel tijd en energie.

Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid en Veiligheid zijn de hoofdthema’s, ook weer in 2017. Passend toewijzen, regionale woningmarkten, huurders inspraak, prestatieafspraken nieuwe stijl, waarderen op marktwaarde in verhuurde staat, nieuwe regels voor financieel toezicht, subsidie op duurzame opwekking, Nul-op-de-Meter en vele andere maatregelen ‘raken’  het beleid van corporaties.woningbehoefte

Een nieuw jaar met groei, en nieuwe ontwikkelingen staat voor de deur. Daarbij zullen corporaties verder professionaliseren op regisserend opdrachtgeverschap, assetmanagement en portfoliobeleid. In 2016 is assetmanagement echt ‘doorgebroken’ als tool om op tactisch niveau te sturen en complex visies uit te werken.

Als FM Consultants waren we weer zeer actief op het gebied van portefeuillebeleid en Asset management. We ontwikkelden mooie toekomstvisies, deden woningmarktonderzoek en hielpen bij het professionaliseren van het opdrachtgeverschap.  In 2016 zijn we lid geworden van het net netwerk van renovatie en verduurzamingsprofessionals Renda. Verder natuurlijk het KOBV en de Expeditie Volkshuisvesting.Ook dachten we na over de toekomst van woningcorporaties en publiceerden daarover de whitepaper De Future Proof Corporatie (en video). We plaatsten een woninguitbreiding in een dag en zetten een drone in voor een complexvisie.

OR

We willen al onze klanten bedanken en ook in 2017 weer graag ondersteunen:

Area Wonen, Tablis Wonen, BrabantWonen, Woningbedrijf Westvoorne, De Zes Kernen, Patrimonium Groningen, Thús Wonen, WBV BeterWonen Goedereede, Fides Wonen, Giesbers Rotterdam, Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk, De Alliantie, Woonbron, De Gemeenschap, Gemeente Renswoude, Plavei, Groen Wonen Vlist, VISA Vaart In Samenwerken, De Regio Foodvalley, Stichting De Leeuw van Putten, Woonpartners, Woningbouwvereniging Nieuwe Lekkerland, Staedion, Woonkwartier.

2017 zal wederom een interessant en uitdagend jaar worden, zowel voor woningcorporaties, onze klanten alsmede voor onszelf. Nieuwe verdienmodellen en samenwerkingen ontwikkelen en ontstaan. De markt professionaliseert en wordt efficiënter. De klant centraal en mooie volkshuisvestingsprojecten. Wij komen in samenwerking met Van Schagen Architecten met een nieuwe ontwikkeling De Woningverdubbelaar. Als team FM Consultants staan we ook in 2017 graag voor u klaar!

We bedanken iedereen voor het vertrouwen en een gezond en succesvol 2017 wensen!
Ga terug