Een gezond en succesvol 2018!

Het team van FM Consultants wenst iedereen een gezond en succesvol 2018.

Met onze relaties en klanten gaan we er in 2018 weer een fantastisch jaar van maken. We kijken daarbij terug op een mooi en geslaagd 2017, met veel nieuwe projecten en klanten en mooie samenwerkingen. We bedanken onze relaties en partners voor de inspirerende samenwerking!

De woningmarkt is volop in beweging, zeker bij onze klantgroep de woningcorporaties. De markt voor sociale huurwoningen staat onder grote druk. Er is behoefte aan veel nieuwe (huur)woningen, betaalbaar, duurzaam en leefbaar. De volkshuisvesting staat weer centraal in het nationale, regionale en lokale woonbeleid. Er moet weer gebouwd worden.

Met ons team van adviseurs begeleiden we u ook dit jaar weer graag bij uw projecten, ontwikkelingen en strategie en beleid. In deze turbulente tijden staan we graag voor u klaar!

In 2018 zullen wij ons concept De Vitale Corporatie (ism Treiv en VISA, vaart in samenwerken) op de markt brengen en corporaties ondersteunen bij het fit en vitaal worden en zo toekomstbestendig te worden.  Daarnaast zijn we nu op 2 plaatsen met corporaties bezig met De Woningverdubbelaar ©, een uniek concept om huurwoningen te splitsen en zo snel en betaalbaar extra woningen te creëren.

Maar uiteraard ondersteunen we u weer graag met uw portefeuilleanalyses, woningmarktonderzoeken, toekomstvisies, assetmanagement, beleidsvisies en project- en procesbegeleiding bij renovaties, transformatie, onderhoud en herstructurering! Zowel op interim- als projectbasis.

We blijven voor u in beweging.

Team FM Consultants
Ga terug