Klanten → Marktanalyse

Filter op categorie:
Alle Marktanalyse Ondernemingsvisie Procesmanagement Projectbegeleiding Projectvoorbereiding Toekomstvisies Vastgoedstrategie Woon- & wijkvisie

Asset management bij meerdere corporaties

FM Consultants heeft de afgelopen periode meerdere woningcorporaties ondersteund bij het opzetten en uitwerken van hun asset management. Onze rol varieerde van de begeleiding van het gehele proces, inclusief opzet, data-analyse en complex-analyses tot de rol van sparringpartner voor de …

lees meer

Interim projecten

FM Consultants voert op dit moment bij meerdere woningcorporaties interim-opdrachten uit. Wij voeren jaarlijks meerdere interim-opdrachten uit. Graag delen we hier met u de opdrachten en ervaringen. Omdat we niet in detail kunnen treden over de opdrachtgever, maar wel de …

lees meer

Onderzoek FM Consultants: tekort huurhuizen Brielle

Onderzoek woningvoorraad Brielle Recentelijk heeft FM Consultants in opdracht van de Gemeente Brielle onderzoek gedaan naar de behoefte aan (huur)woningen in Brielle. Uit dit onderzoek naar de woningvoorraad en de toekomstige behoefte blijkt een tekort aan woningen in de sociale …

lees meer

Een portefeuillestrategie voor De Leeuw van Putten

‘In dit portefeuilleplan komt veel samen en maken we duidelijke keuzes voor onze toekomst’. Met deze woorden schetst Maarten de Booij, directeur-bestuurder van woningcorporatie Stichting De Leeuw van Putten het proces dat de organisatie het afgelopen jaar heeft doorgemaakt in …

lees meer

Portefeuillestrategie voor de Gemeente Molenwaard

De vier corporaties die actief zijn in de gemeente Molenwaard, Tablis Wonen, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen (de laatste 2 zijn inmiddels gefuseerd tot een corporatie) wilden een actueel beeld hebben van de benodigde sociale …

lees meer

Portfoliomanagement bij De Gemeenschap te Nijmegen

Woningbouwstichting De Gemeenschap heeft haar portfoliomanagement opgezet. In het -door FM Consultants begeleidde- proces dat De Gemeenschap heeft doorlopen is een analyse gemaakt van de woningmarktontwikkelingen (bevolkingsontwikkeling en huishoudensamenstelling), de trends in de volkshuisvesting aan de hand van een PESTED-analyse …

lees meer