Skip to main content

De Bogerd krijgt een kwaliteitsimpuls van AREA

Wijk De Bogerd in Uden heeft nieuwe aanblik

Update 2018:

De renovatie is inmiddels afgerond en de wijk De Bogerd heeft letterlijk en figuurlijk een nieuwe aanblik. Zie ook het krantenartikel uit het Brabants Dagblad van juni 2018 met projectleider Ivo Ketelaars.

Woningcorporatie Area is bezig geweest met de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie voor een van haar oudste wijken, ‘De Bogerd’ in Uden.

 

Hiervoor is een goed beeld nodig van de bouw- en woontechnische staat van de complexen. Het gaat om 11 woningcomplexen met in totaal 230 woningen. Samen met een studie van Area naar de toekomstige vraag in deze wijk, was het mogelijk om het de analyse van de bouw- en woontechnische staat van de complexen te bepalen welke strategieën nodig zijn om de complexen in de toekomst levensvatbaar te houden.

Toekomstscenario’s voor de transformatie

Aan de hand van deze toekomstscenario’s is een (financiële en maatschappelijke) afweging gemaakt welke transformatie nodig is. FM Consultants voerde een kwaliteitsscan uit van de betreffende complexen zodat een afgewogen keuze kon worden gemaakt.

De aanpak van het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

  1. Analyses van de bouw- en woontechnische staat van de complexen, waarbij inzichtelijk is gemaakt welke knelpunten er zijn, zowel aan het interieur als aan het exterieur van de woningen, de bijbehorende aanbouwen en de woonomgeving;
  2. Een analyse van de programma’s die mogelijk zijn om deze knelpunten op te lossen, alsmede een beeld van de financiële consequenties hiervan, zowel op korte als op lange termijn;
  3. Een rapportage met scenarioanalyse waarin pakketten van maatregelen zijn voorgesteld en doorgerekend.

De onderzoeksresultaten voor de 230 woningen en de wijk zijn gekoppeld aan de resultaten van het onderzoek naar de marktpositie van de wijk. Er is vastgesteld dat er voor het grootste gedeelte van de wijk voldoende toekomstwaarde is voor het doorexploiteren met 25 tot 30 jaar.

“De heldere rapportage met de toekomstvisie voor de wijk De Bogerd in Uden heeft ons geholpen bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst van de complexen”

Woningcorporatie Area

In één hoek van de wijk is om technische redenen (funderingsprobleem) en woontechnische redenen (toekomstbestendigheid woningplattegrond duplexwoningen) geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren over de toekomst van de woningen. Area heeft er inmiddels voor gekozen dit in nauwe samenspraak met de bewoners op te pakken.

Op dit moment vindt de uitvoering plaats van de plannen voor De Bogerd. De huidige projectleider wordt daarbij door ons gecoacht en begeleid in de realisatie die wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Knaapen Groep uit Son.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen