Skip to main content

Een portefeuillestrategie voor De Leeuw van Putten

Een integrale portefeuillevisie met afgewogen keuzes voor de toekomst.

‘In dit portefeuilleplan komt veel samen en maken we duidelijke keuzes voor onze toekomst’. Met deze woorden schetst Maarten de Booij, directeur-bestuurder van woningcorporatie

Stichting De Leeuw van Putten het proces dat de organisatie het afgelopen jaar heeft doorgemaakt in het opstellen van een portefeuillestrategie.

Geen Verhuurproblemen

De afgelopen jaren waren er niet echt verhuurproblemen voor De Leeuw van Putten. De voorraad was goed en de verhuur liep prima. Maar het totaalbeeld was te fragmentarisch en gaf onvoldoende zicht op de toekomstige risico’s zoals vergrijzing, betaalbaarheid en verduurzaming. De Leeuw van Putten wilde ook de toekomstwaarde weten van de seniorencomplexen en een visie formuleren op energiebesparende maatregelen. Ook de nieuwe woonvisie van de gemeente Nissewaard vereist een kritische analyse van de toekomstbestendigheid van de woningportefeuille.

Er is (nog) geen leegstand, maar de aantrekkelijkheid van het bezit loopt terug door de leeftijd van het woningbezit (een groot gedeelte is gebouwd in de jaren 1980-1984 van de vorige eeuw). Die gemiddelde leeftijd en concentratie van bouwjaren verlangen een goed totaalbeeld van de markt, de doelgroep en de portefeuille. Dat beeld uit de portefeuillestrategie moet in het strategisch voorraadbeleid dan weer worden vertaald naar de individuele complexen.

‘Deze integrale portefeuillevisie biedt ons de mogelijkheid een afgewogen keuze te maken over de toekomst van onze woningportefeuille en de verbetermogelijkheden van de diverse complexen’.

Maarten de Booij,
Directeur-bestuurder Stichting De Leeuw van Putten

Door alle belangrijke componenten van wonen, vastgoed en financiën op een rij te zetten, de juiste ingrediënten en indicatoren, vanuit een duidelijk model te benoemen en te analyseren, inclusief de financiële doorrekening, is er nu een beeld van de lange termijnopgave tot 2025/2030. Zowel voor de gehele vastgoedportefeuille als voor alle individuele complexen.

Complexenoverzicht

Alle woningcomplexen zijn geïnventariseerd en beoordeeld op basis van de productkwaliteit, de marktkwaliteit en de financiële kwaliteit. Deze inventarisatie is vastgelegd in het complexoverzicht.

‘Met de kennis van de complexen zijn de woningen beoordeeld op hun toekomstwaarde’, aldus De Booij. ‘Hierbij hebben we ons zelf de vraag gesteld of de woningen in het complex over ca. twintig jaar nog steeds goed verhuurbaar zijn. Aansluitend hebben we in beeld gebracht welke (strategische) maatregelen binnen vijf à tien jaar nodig zijn om die goede verhuurbaarheid vast te houden of te bereiken.

Met de professionele procesbegeleiding van senior-adviseur Hein van Corven van FM Consultants hebben we het afgelopen jaar met de organisatie een gestructureerde uitwerking van onze portefeuillestrategie gerealiseerd en zijn we klaar voor de toekomst in Spijkenisse’.

Woningcorporatie Stichting De Leeuw van Putten (DLVP) bezit ca. 4.000 woningen in de gemeente Spijkenisse. Deze staan veelal in gemengde wijken van huur en koop. De leeftijd van het woningbezit is sterk geconcentreerd in enkele bouwjaren. Behalve De Leeuw van Putten met concentraties in enkele wijken zijn ook de corporaties Maasdelta (ca. 6.000 woningen), Woonbron (ca. 2.500 woningen) en Vestia (versnipperd bezit) aanwezig in Spijkenisse.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen