Skip to main content

Vol ambitie werken aan samen wonen! bij FidesWonen

Koersplan in aanloop naar fusie tot Oost West Wonen

Fides Wonen is inmiddels gefuseerd met de andere drie woningcorporaties op Goeree tot Oost West Wonen. Dit koersplan vormde de input voor de fusie.

FidesWonen heeft eind 2017, begin 2018 haar nieuwe beleid en ambities opgenomen in een nieuw koersplan 2018-2021: ‘Vol ambitie werken aan samen wonen!‘.

Thema’s voor de toekomst

In aanloop naar de fusie in 2020 met de andere vier corporaties op het eiland Goeree-Overflakkee hebben de bestuurder, het MT, de medewerkers en de diverse stakeholders zoals de huurdersvereniging hun thema’s voor de toekomst en hun ambities geformuleerd.

In diverse sessies is in een open dialoog en met input van de visitatie en de verkenningen rondom de fusie een mooi document opgesteld met de volkshuisvestelijke en bedrijfsmatige ambities. Vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, innovatief, ambities en samen is geformuleerd waar FidesWonen voor staat en voor gaat.

In vier thema’s zal er gewerkt gaan worden vanuit focus en flow:

  1. Duurzaam wonen met toekomst
  2. Meer dan een huis
  3. Verantwoord ondernemen
  4. Slimmer samenwerken

Per thema zijn de uitdagingen benoemd zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Om het concreet te maken zijn per uitdaging de ambities geformuleerd voor de komende jaren. Spannende jaren in aanloop naar de fusie. FidesWonen blijft werken aan een toekomstbestendige en sociale volkshuisvesting op Goeree!

Hier kunt u het koersplan downloaden. FM Consultants heeft dit traject begeleid.

Voor meer info, bel of mail Carlo Muller, 06-53261455; c.muller@fmconsultants.nl.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen