Vraagstukken → Haalbaarheidsonderzoek

Plannen voor nieuwbouw, herstructurering of renovatie? Onverantwoorde risico’s kunt u zich in de huidige vastgoedmarkt niet veroorloven. Maar waar ligt de
scheidslijn? Wanneer getuigen investeringen van goed ondernemerschap? FM Consultants heeft alles in huis voor een integraal haalbaarheidsonderzoek en een duidelijke toekomstvisie op uw woningcomplexen. Onze grondige kennis van de markt en alle aspecten en omstandigheden die daarop van invloed zijn, vormen de basis. We beoordelen de haalbaarheid en realisatiemogelijkheden van uw project en lichten de technische, financiële, kwalitatieve en sociale aspecten door. Het resultaat is een objectief oordeel over de haalbaarheid van uw project. Een onderbouwde toekomstvisie voor een complex, een buurt of wijk. Zo kunt u met een gerust hart besluiten nemen over de realisatie en rendement.