Vraagstukken → Ondernemingsvisie

Als woningcorporatie is een heldere positionering meer dan ooit van belang. Wat betekenen alle relevante ontwikkelingen in de sector voor uw organisatie? De Woningwet 2015 heeft grote gevolgen voor uw toekomstige koers. Wat verwacht de lokale omgeving van u, uw huurders, de gemeente en andere stakeholders? Welke ambities hebben u en uw medewerkers? En hoe past dit allemaal in maatschappelijke, organisatorische en financiële kaders? Onze professionals afkomstig uit de corporatiesector helpen u met een interactief traject om uw koers in een ondernemingsvisie helder te formuleren en concreet uit te werken.