Vraagstukken → Projectbegeleiding

Vastgoedproject tot in de puntjes voorbereid? Zelfs dan blijft de uitvoeringspraktijk weerbarstig. Uitvoeringstechnische knelpunten, kwaliteitsvraagstukken, meerwerk en planningsproblemen kunnen elk project veranderen in een (financieel) risicovolle onderneming. Bouw een waarborg in en zorg voor een goede directievoering of projectbegeleiding.

Bij FM Consultants weten we alles van bouwmanagement. Onze projectbegeleiders en directievoerders zijn ingevoerd in de bouwtechniek en het bouwproces en vormen een professionele schakel tussen opdrachtgever en uitvoerende partij(en). We sturen, bewaken en coördineren het proces op basis van de vastgelegde kwaliteitsvereisten, begroting en planning. Indien gewenst, treden we op als gedelegeerd opdrachtgever.

Ook als partner in een ketensamenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen wij meerwaarde bieden als ketencoach.