Vraagstukken → Projectvoorbereiding

Een groot vastgoedproject starten? Elk onderhouds-, renovatie-, herstructurerings-  verduurzamings- en transformatieproject vergt een zorgvuldige (bouwtechnische) voorbereiding. En een uitgekiende coördinatie van alle betrokken partijen, corporatie, huurders, gemeente en andere betrokkenen.

Natuurlijk kan dat ook uitermate goed in ketensamenwerking.

De adviseurs van FM Consultants zijn sterk in projectvoorbereiding van bestaand, nieuw en duurzaam vastgoed. We bewaken de informatievoorziening en communicatie, beoordelen stukken en houden oog op de planning, voortgang en (tussentijdse) besluitvorming. Dit vullen we aan met een gedegen bouwtechnische expertise en ondersteuning. FM Consultants is dé partner voor projectbegeleiding, betrouwbare begrotingen en het aanbestedingsklaar maken van het werk, mainstream of via de nieuwe uitvraag. We zijn actief bij Nul-op-de-meter projecten en innovaties. En als u wilt, stellen we ook gewoon de meerjarenonderhoudsbehoeften en -planningen op.

Met het oog op Total Cost of Ownership (TCO) en de alsmaar stijgende onderhoudskosten hebben wij een efficiënte benaderingswijze ontwikkeld om uw rendement op het vastgoed te bewaken.