Vraagstukken → Vastgoedstrategie

Natuurlijk kent u uw bezit. Maar kent u ook de sterkten en zwakten ervan? Weet u hoe de lokale woningmarkt zich ontwikkelt, welke ontwikkelingen er de komende jaren op u afkomen en welke consequenties dit heeft voor uw vastgoed? Met een gedegen vastgoedstrategie kunt u gericht investeren. U moet een goede portefeuillestrategie ontwikkelen waarbij u kunt sturen op omvang en samenstelling van woningvoorraad en woonmilieus.
Van uit uw wensportefeuille weet u precies wat de veranderopgave is en welke inspanningen en investeringen daarmee gemoeid zijn.
De adviseurs van FM Consultants zijn professionals in ‘vastgoedsturing’. We zien vastgoedsturing als een geïntegreerd bedrijfsproces en gaan samen met uw
medewerkers aan de slag. In een intensief samenspel komen we tot een vastgoedstrategie die klopt én past. Wij gebruiken hiervoor onze nieuwe procesbenadering Strategisch voorraadbeleid 2.0.Portfoliobeleid 2.0
Dat geeft u een instrument in handen voor uw portefeuillemanagement en assetmanagement waarmee u proactief inspeelt op veranderingen in de markt.

Vastgoedstrategie is antwoord geven op de vraag Welk scenario kiezen we?