Vraagstukken → Woon- & wijkvisie

Sociaal ondernemerschap gaat verder dan kwalitatief goede huisvesting. Het
draait ook om evenwichtige, vitale en weerbare wijken. Wijken die veilig,
leefbaar, goed bereikbaar en prettig om te wonen zijn. Maar hoe doet u dat?
Waar investeert u in en wat laat u over aan anderen? Een integrale visie op
wijk- of buurtniveau is hét vertrekpunt voor een gerichte waardevermeerdering
van wijken en buurten. De adviseurs van FM Consultants maken een grondige analyse
van de sociale, fysieke en economische dragers in een wijk. Samen met u en
belanghebbenden brengen we via een diepgaande scan alle sterke krachten in
beeld en leggen we verbeterpunten vast. Zo weet u precies waar en welke
investeringen u moet nemen om de woon- en leefkwaliteit te optimaliseren.