Waar zijn de renovatieprofs?

Onlangs kwam het bericht langs dat de bouw 15% is gegroeid in het afgelopen kwartaal.

Ook de woningprijzen stijgen alweer een tijd en er zijn veel nieuwe woningen nodig de komende jaren. Ook steeds meer berichten van nieuwbouw, verduurzaming, grote transformaties en renovaties en onderhoudsprojecten in de bestaande woning- en vastgoedvoorraad komen in het nieuws.

En groei van omzet en winst is voor de gehele branche goed, na al die jaren van malaise. De bouw- en vastgoedsector floreert in hoog tempo weer naar oude tijden. Mooi, zou je zeggen. Maar deze ontwikkeling kent ook een keerzijde. We hebben de afgelopen jaren erg weinig energie gestoken in het opleiden en opwerken van jonge talentvolle mensen. We hebben ons door de crisis laten verleiden om opleidingen in renovatie en onderhoud te sluiten en überhaupt opleiding op een lager pitje te zetten.

Veel kennis en ervaring bij de ‘oude rotten’ in het vak is verdwenen omdat zij (al dan niet vervroegd) met pensioen zijn gegaan. Woningcorporaties investeren minimaal in jong en goed personeel na alle reorganisaties van de afgelopen jaren. Dat wreekt zich nu in hoog tempo. Er is niet gezorgd voor voldoende (hoog) opgeleid personeel en technisch talent. Vooral in de renovatiesector, waar een mix van techniek, visie, communicatie en passie nodig is.

Renovatie-experts

Ik signaleer de afgelopen tijd dan ook steeds vaker dat functies waarin renovatie-experts met kennis van vastgoedbeleid, technische kwaliteit, strategisch voorraadbeleid en duurzaamheidsbeleid worden gevraagd niet of lastig invulbaar zijn. Er missen mensen die grote en ingrijpende renovatieprojecten kunnen managen, die bij huurwoningen ook nog eens kunnen renoveren in bewoonde staat. Er zijn simpelweg te weinig goed opgeleide mensen zijn met verstand van het brede werkveld van renovatie en onderhoud.

Uiteraard hebben we niet helemaal stil gestaan en zeker op het gebied van duurzaamheid en projectontwikkeling zijn er talenten en nieuwe adviseurs opgestaan. Maar de renovatie is een professie die steeds minder mensen beheersen. Er wordt snel gekozen voor de ‘interessante’ nieuwbouw.

Een herkenbare trend? Ik vind dat we weer meer jonge vastgoedprofessionals gaan opleiden en investeren in renovatieprofessionals, zeker gezien de grote opgave die bouwend en renoverend Nederland de komende jaren nog te wachten staat.

Een mooie taak om dit te gaan stimuleren vanuit het platform Renovatieprofs!

NB: Op 7 december verscheen er een artikel van ABNAMRO ism TU Delft en Brink over het sectorrapport Bouw over de veranderingen en innovaties in de bouwsector. Het rapport ‘Anders denken, anders doen‘ is hier te downloaden.

Deze blog is verschenen op renovatieprofs op 5 december 2016
Ga terug