Skip to main content

Wetsvoorstel huurtoeslag

Veel huurders gaan schade ondervinden door nieuwe wetsvoorstel huurtoeslag.

Aedes: ‘Kabinetsplannen om huurtoeslag om te gooien pakken slecht uit voor minima’

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen