Wonen boven Winkels

Wonen boven Winkels is weer 'hot'.

Zeer recent mocht ik een symposium mee organiseren en voorzitten vanuit het Kenniscentrum voor Beheer en Onderhoud KOBV over het thema Wonen boven winkels (en zelfs in winkels). Een thema dat recent weer erg actueel is geworden om meerdere redenen:

 

 

 

 

 

  • Ten eerste staan er volgens onderzoek uit 2016 in de Nederlandse binnensteden zo’n 30.000 tot 40.000 ruimtes/woningen en etages boven winkels leeg, die veel rendabeler kunnen worden ingezet. Veel gemeentes zien de noodzaak om de woonfunctie in het centrum terug te brengen.
  • Ten tweede is er steeds meer concentratie van retail in de binnenstad op de A- locaties waardoor de aanloopstraten weer meer verworden tot woonstraten. Met de groeiende vraag naar woonruimte een mooie oplossing.
  • Ten derde is er veel aandacht voor de leefbaarheid in de Nederlandse binnensteden en stadscentra. Als er meer mensen gaan wonen boven winkels is er meer te doen in de stad, ook na winkelsluiting en dat komt de leefbaarheid, veiligheid en bewoonbaarheid ten goede.
  • Tenslotte zorgt het ook weer voor meer investeringen in beheer en onderhoud wat het behoud van de (vaak monumentale) panden weer ten goede komt. Het voorkomt verval van deze panden en verpaupering.

Leefbaarheid

Bij beleggers, grootwinkelbedrijven maar ook bij gemeentes en woningcorporaties begint dat besef nu ook door te dringen en met de veranderingen in de stad ontstaat er vaker een win-win situatie voor deze locaties. Het zomaar leeg laten staan, bij gebrek aan ontsluiting, blijkt steeds meer weerstand op te roepen. Een actieve aanpak van wonen boven winkels draagt bovendien bij aan functievermenging, de leefbaarheid en economische verstrekking van het kernwinkelgebied en zorgt voor waardestijging.

In de stad wonen is de laatste jaren ook weer hipper geworden en jongeren trekken weer massaal naar die binnensteden. De vraag naar woonruimte groeit en de mogelijkheden om de bovenwoningen etages te ontsluiten nemen toe en worden steeds creatiever, met goede Business cases. Goedkope kleinschalige huur en koopwoningen of pop-up appartementen en lofts midden in het centrum, ‘wie wil dat nu niet.’

Kansen voor achterstandsgebieden

Alle aanwezigen en deskundigen waren het eens over de enorme mogelijkheden en kansen voor de Nederlandse binnensteden. Met de comeback van het wonen in die centra nemen de kansen voor de retail bedrijven en middenstand weer toe. De leefbaarheid stijgt, achterstandsgebieden worden weer hip en de binnensteden krijgen hun belangrijke economische functie van wonen-werken-winkelen weer terug. Betaalbaar huren en kopen.

Hoewel er nog veel moet gebeuren zijn de diverse voorbeelden van Gouda, Deventer, Utrecht en Haarlem aansprekend en veelbelovend. Het vereist wel intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers, winkeliers, corporaties en bewoners. Centrummanagers spelen hierbij een cruciale en verbindende rol. Wonen boven winkels kan technisch goed worden gerealiseerd en biedt kansen aan verhuurders zoals corporaties, beleggers vanwege het betere rendement en aan huurders en kopers vanwege het wonen boven de voorzieningen.

Mooi wonen

Als we nu ook andere functies (zoals gezondheidscentra en scholen) ook weer terug krijgen voorzien we een gouden toekomst voor de binnenstad en het wonen boven of in winkels!

 

 

 

 

Dit artikel verscheen eerder als blog op corposcoop.nl

 
Ga terug