Skip to main content

Wonen in de wijk van morgen

Dat betekent dat je als corporatie nadenkt over de (woon)wensen van je huurders nu en in de toekomst.

Waar moeten mijn woningen aan voldoen en welk stedenbouwkundig karakter heeft de wijk nodig?
Corporaties gaan dus op strategisch en tactisch (en later operationeel) niveau hun beleid, visie en plannen realiseren:

  • Ten eerste zul je vanuit je portefeuillemanagement en de ontwikkelingen op de (lokale) woningmarkt een goed beeld moeten hebben van de wensportefeuille. Daarmee bepaal je dan je veranderopgave voor je wijk, woningen en complexen voor 2030/2040;
  • Ten tweede zul je op asset niveau een goede toekomstvisie moeten hebben op je complex(en). De gewenste woonkwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk en financieel rendement zijn leidend in de te maken keuzes;
  • Ten derde zal er een goed onderhouds- en mutatiebeleid moeten zijn voor het dagelijks onderhoud en de verhuurbaarheid;
  • Ten slotte, en dat wordt nog wel eens vergeten moet er een integrale visie zijn op de wijk of buurt waarin de woningen staan.

Maar woonconsumenten zijn in principe niet geïnteresseerd in kwaliteit, duurzaamheid en rendement. Ze focussen op comfort, ruimte, betaalbaarheid en de omgeving waarin de woning staat.

Voor een woonconsument betekent wonen in de wijk van morgen een prettige woning, goed geïsoleerd (met liefst een lage energienota), voldoende kamers en opslagruimte voor een betaalbare huurprijs. En de woning moet in een fijne, herkenbare en rustige wijk staan voor jong en oud, met belangrijke voorzieningen zoals parken, winkels, scholen en openbaar vervoer in de omgeving.

Daarnaast verwacht de huurder in deze wijk bepaalde services, een dienstige en bereikbare corporatie die zich ook bekommert om de sociale cohesie, het openbaar groen en het welbevinden van haar huurders. Daar horen ook partners bij zoals onderhoudsbedrijven die snel, goed en accuraat onderhoud plegen met weinig overlast, een gemeente die meedenkt met openbare voorzieningen zoals groen en wegen en winkels, zorglevereranciers en energiemaatschappijen.

Wonen in de wijk van morgen, dat wil iedereen graag. Het klinkt ook simpel, maar een huurwoning in de wijk van morgen is zorggeschikt, voldoende toegankelijk, veilig, energiezuinig en betaalbaar.

Een uitdagende opgave om die woonwijk te creëren!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen