Skip to main content

In 2030 zijn er een miljoen meer Nederlanders… Waar gaan die wonen?

De twee instituten gaven aan dat de bevolking tussen 2015 en 2030 groeit met zo’n 950.000 mensen. Dat zijn bijna een miljoen inwoners er bij in Nederland! Er zit vooral een sterke groei in de eerstkomende jaren door de toename van immigratie door asielzoekers en arbeidsmigranten.

Enorme groei en vergrijzing

Voorts werd aangegeven dat de vier groten steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gezamenlijk een derde (ruim 300.000 mensen) te verwerken krijgen. Een groei van maar liefst 15% in minder dan 15 jaar. Daar staat tegenover dat aan de randen van ons land (in Drenthe, Noordoost-Groningen, De Achterhoek, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen), de bevolking krimpt. Circa 20% van de gemeenten in die regio’s zal minder inwoners tellen en gelijktijdig ook flink vergrijzen.

Een groei van 1 miljoen mensen betekent ook een stijging van ongeveer 700.000 huishoudens, een toename van voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Daar zijn allemaal woningen voor nodig, huur en koop. Dit betekent dat er bijna 50.000 woningen per jaar bij moeten komen. Met het huidige volume aan nieuwbouwwoningen (2015: 26.000; 2016: ca. 33.000; 2017: richting de 40.000)  gaat dat niet gehaald worden. Er is gewoonweg onvoldoende grond en te weinig ontwikkelcapaciteit. En woningcorporaties kunnen te weinig nieuwbouw plegen door de lage investeringscapaciteit (o.a. het gevolg van de verhuurdersheffing).

Waar gaan al die mensen wonen? 

De vraag dringt zich dus op: waar gaan al die mensen wonen? De Randstad en met name de vier grote steden lopen snel vol (en worden deels ook onbetaalbaar voor het deel van de huishoudens met een lager inkomen). Men kan ook niet terecht incorporatiewoningen, die bouwen maar mondjesmaat (rond de 8.000 woningen per jaar) als gevolg van wettelijke en financiële beperkingen. Het is in ieder geval niet gewenst dat men in tijdelijk-permanente oplossingen gaat wonen, zoals nu met statushouders op grote schaal gebeurt.

Creatieve oplossingen

Om te voorkomen dat jongeren tot hun veertigste thuis moeten blijven wonen (Hotel Mama) zijn er creatieve oplossingen nodig. Denk aan Tiny Houses, transformatie van kantoor- en winkelpanden naar woningen en wonen boven winkels. Er moet minder worden gesloopt, meer worden gerenoveerd en verduurzaamd en waar mogelijk inbreiding op lastige locaties of voormalige binnenstedelijke industrieterreinen. Nieuwe producten zoals de Woningverdubbelaar voor het splitsen van grote gezinswoningen, Kangaroewoningen en speciale zorgunits kunnen ook een oplossing zijn. Een tweede leven voor portiek-etagewoningen en misschien, heel misschien ook een nieuwe generatie compacte flatgebouwen… Slimmer bouwen om de bouwcapaciteit efficiënter in te zetten.

Kortom: er zijn volop kansen voor de markt om te innoveren en transformeren. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de samenstelling van de bevolking, meer kleine huishoudens en enorme vergrijzing. Dat betekent andere en kleinere woonproducten, die levensloopgeschikt zijn en makkelijk aanpasbaar en verplaatsbaar.

Nederland groeit naar 18 miljoen inwoners en het is een enorme uitdaging om daar voldoende woningen en woonruimte voor te realiseren. Ik ben benieuwd waar ze wonen in 2030…

 

Deze blog verscheen eerdder op www.renovatieprofs.nl

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen