Skip to main content

3 redenen waarom je assetmanagement nodig hebt.

Assetmanagement zal de komende jaren een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van corporaties worden. Misschien zelfs een afdeling of businessunit. Waarom? Nou assetmanagement zorgt ervoor dat er integraal wordt gekeken naar de woningen/complexen.Vanuit vastgoed, wonen en financieel perspectief. Alleen dan kan er een goede afweging worden gemaakt. 3 redenen waarom assetmanagement nodig is:

  1. Assetmanagement dwingt tot betere data
  2. Assetmanagement leidt tot betere keuzes
  3. Assetmanagement betrekt de hele organisatie bij complex keuzes

1. Assetmanagement dwingt tot betere data

De keuzes die op complexniveau worden gemaakt zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbare data over de vastgoed kwaliteit, verhuurbaarheid en de financiële resultaten en rendementen. Die data bepalen namelijk de keuzes bij de gesprekken over de toekomstscenario’s van een complex. Digitalisering en data-analyse groeien hard in de vastgoedsector. We gaan meer aandacht besteden aan de betrouwbaarheid van vastgoedinformatie met behulp van digitale opnametechnieken. We verzamelen betere en bruikbare bewonersinformatie met behulp van apps en portals. En betere data over (markt)waardering van het vastgoed en de toegerekende kosten van onderhoud, investeringen in verbetering en verduurzaming geven beter inzicht in de continuïteit van complexen. Digitalisering en vastgoedinformatie (zoals BIM) ondersteunen daarbij steeds vaker in snelle en goede analyses! Zonder goede en betrouwbare data is het lastiger om de juiste keuzes te maken.

2. Assetmanagement leidt tot betere keuzes

We zorgen voor een integraal afwegingskader op basis van de vereiste onderhoud en verduurzamingsingrepen, de wensen van de huurders (zowel prijs-huur / kwaliteit-onderhoud ) en de gewenste financiële resultaten (kasstroom, investeringen,kosten en marktwaarde). Ook de beoordeling op wijk- of kern niveau draagt in belangrijke mate bij in de afwegingen voor de toekomst. Uiteindelijk kunnen we op wijk en complexniveau beter overzien wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. Dichter bij en met de klant over bijv. onderhoud of verduurzaming van hun woningen praten leidt tot betere keuzes, nu en op langere termijn

3. Assetmanagement betrekt de hele organisatie bij complex keuzes

Misschien wel de belangrijkste reden om assetmanagement in de bedrijfsvoering te implementeren is de betrokkenheid van de medewerkers. Door met elkaar vanuit verschillende afdelingen de discussie aan te gaan over complexen en op strategisch en operationeel niveau te discussiëren ontstaan genuanceerde keuzes. Een opzichter kijkt anders dan een beleidsmaker, een woonconsulent of een financiële medewerker. Door op tactisch niveau complexen te analyseren en aan de hand van beschikbare vastgoeddata, woningmarktontwikkelingen, leefbaarheidszaken en rendementen gezamenlijk te beoordelen wordt de samenhang en het proces binnen de organisatie versterkt.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen