Skip to main content

Waar gaan we die 400.000 nieuwe inwoners huisvesten?

Het CBS becijferde vorige week dat er de komende 5 jaar, tot 2022 nog zo’n 400.000 inwoners gaan bijkomen in Nederland. Grootste oorzaak van de groei is de buitenlandse migratie. De komende 20 jaar zal die groei zelfs verder ontwikkelen naar 1.000.000 inwoners. Inclusief de gezinsverdunning komen er dan nog meer dan 1 miljoen huishoudens bij tot 2040…

Waar gaan die allemaal wonen? 1 miljoen woningen in 20 jaar erbij, dat lijkt haast onmogelijk. Een bouwproductie van gemiddeld 50.000 per jaar ‘an sich’ lijkt wel mogelijk. Maar deze ontwikkelingen gaan in golfbewegingen en er is ruimte, geld en capaciteit nodig voor dergelijke bouwproducties.

Welke andere oplossingen zijn er dan nog?

Zoals al eerder gemeld groeit het aantal huishoudens nog harder dan het aantal inwoners. De gezinsverdunning zorgt voor nog meer kleinere huishoudens en minder gezinnen. We zien dat er in Nederland een ontwikkeling is naar meer een- en tweepersoonshuishoudens. Die kunnen straks zomaar 70% a 80% van het aantal huishoudens uitmaken. Het betreft alle leeftijdsgroepen, maar de vergrijzing zorgt voor een spectaculaire stijging bij een- en tweepersoons ouderen huishoudens de komende decennia.

Deze 2 uitgangspunten, meer inwoners en kleinere huishoudens zorgt voor meer vraag naar woningen én een discussie over de benodigde types en aantallen woningen. De nieuwbouw zal zicht meer gaan richten op kleinere, gestapelde en kant-en-klaar huizen voor de kleine huishoudens. Maar met nieuwbouw alleen redden we het niet. We zullen ook naar de bestaande woningvoorraad moeten kijken.

Kleinere huishoudens is de trend…

Vooral woningcorporaties krijgen met dit fenomeen te maken. Meer vraag van kleinere huishoudens met lagere inkomens, starters en ouderen die geen behoefte meer hebben aan die grote grondgebonden gezinswoning.

Welke mogelijkheden hebben we met de bestaande woningvoorraad. Sloop/nieuwbouw met een stuk verdichting is een oplossing. Maar de kwaliteit van de (gerenoveerde) gezinswoningen uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw is vaak dusdanig dat sloop geen echte optie is en zorgt voor veel kapitaalvernietiging. Beter is het om dan naar andere, meer innovatieve en revolutionairdere oplossingen te kijken, waarbij ook meteen de verduurzaming wordt aangepakt.

De Woningverdubbelaar!

In samenwerking met het gerenommeerd architectenbureau Van Schagen uit Rotterdam hebben wij de ‘Woningverdubbelaar‘© ontwikkeld. Een aanpak waarbij bestaande doorzon- en tuinkamerwoningen met een slimme en betaalbare ingreep worden ‘gesplitst’ in 2 woningen. Zo ontstaat meer woonruimte op de huidige plek, is mantelzorg een optie en kunnen de huren betaalbaar blijven. Ook de levensduur wordt flink verlengd.

En simpele, duurzame ingreep, waarmee bovenstaand huisvestingsprobleem weer een beetje kleiner kan worden! Interesse of meer informatie nodig, neem contact op met ons via info@fmconsultants.nl

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen