Skip to main content

5 aanraders voor corporaties

Lastig te voorspellen met de aanstaande verkiezingen en het vertrek van Minister Blok op Volkshuisvesting. Inmiddels laten diverse deskundigen van zich horen over de gewenste richting van de woningmarkt.

Ten eerste de nieuwe voorzitter van Aedes Marnix Norder, ambitieus, ervaren en met voorliefde voor projectontwikkeling. Hij is fel tegen de verhuurdersheffing en tegen grote corporaties van meer dan 50.000 eenheden. Zal zich in gaan zetten voor betaalbaarheid, meer nieuwbouw en minder regels.

Ten tweede Primus Interparus Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting komt met een hele lijst van negen maatregelen om de woningmarkt (met name die van sociale huur) te veranderen. Hoofdpunten, ook hier afschaffing van de verhuurdersheffing, medeverantwoordelijkheid van het Rijk voor wooninvesteringsbeleid, marktgeoriënteerde huren en afschaffing van het paternalistisch scheefheidsframe en bovenal ontbureaucratisering (mooi woord) van het Woonbeleid!

Tenslotte Blok zelf (en zijn opvolger), die vindt dat corporaties veel meer moeten investeren in nieuwe sociale huurwoningen, nog efficiënter moeten werken, niet op hun geld moeten blijven zitten en moeten ophouden met zeuren en gaan bouwen, renoveren en verduurzamen…

Aanraders

Tja, dat overziend wordt het weer een interessant jaar met spannende vooruitzichten voor corporaties. Maar waar als corporatie op dit moment op focussen? Hier mijn 5 aanraders:

1. Betaalbaarheid
Betaalbaarheid blijft prioriteit nummer 1. Het huurbeleid met passend toewijzen en de andere huurregels blijven onverkort van belang om de sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor de doelgroep. In combinatie met woonlastenverlaging door duurzaamheid een blijvend thema.

2. Kant-en-klaar huizen
Trend uit 2016 die zich lijkt te handhaven en gaat groeien. Slimme, kleine en snel plaatsbare woningen die de woningnood en betaalbaarheid ten goede gaan komen. De groei met 400.000 inwoners in de komende 5 jaar, zeker in combinatie met de verdere gezinsverdunning, laat zich vooral voelen in een grotere behoefte aan woningen.

3. Nog meer focus op de doelgroep
De groep huishoudens die nog steeds moeilijk in hun eigen woonruimte kunnen voorzien blijft onverminderd groot. Het aantal een en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen, starters, statushouders en ouderen met een klein pensioen, allemaal doen ze een beroep op de corporatie voor een sociale huurwoning. In de woningmarktregio’s met krimp en weinig aanbod van beleggers is meer focus op de middeninkomens ook dringend gewenst.

4. Aandacht voor vergrijzing klantenbestand
Zie vorige aandachtspunt. Het huidige klantenbestand van corporaties is vaak al 30, 40 jaar woonachtig in een van de huurwoningen. Door de moeizame doorstroming, het langer zelfstandig wonen en beperkte instroming van jongeren verouderd het klantenbestand snel. Dat betekent meer aandacht voor woonkwaliteit, levensloopgeschiktheid en fysieke ondersteuning en begeleiding van de oudere huurder.

5. Energieneutraliteit
Dit blijft een relatief dure bezigheid, maar vanuit oogpunt van duurzaamheid, CO2 reductie en woonlastenvermindering een belangrijke bezigheid voor corporaties. In stappen naar een energie neutrale woningvoorraad staat ook dit jaar weer bovenaan het lijstje!

Natuurlijk blijven het aanraders en zal iedere corporatie zelf zijn eigen prioriteiten en strategische doelen moeten bepalen.

Dit artikel verscheen eerder als blog op Corposcoop

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen