Skip to main content

Asset management bij meerdere corporaties

FM Consultants heeft de afgelopen periode meerdere woningcorporaties ondersteund bij het opzetten en uitwerken van hun asset management. Onze rol varieerde van de begeleiding van het gehele proces, inclusief opzet, data-analyse en complex-analyses tot de rol van sparringpartner voor de kwartiermakers binnen de corporatie.

Over assetmanagement is heel veel te zeggen. Voor invulling, plaats in de organisatie, rendementsanalyses, waardering van vastgoed, duurzaamheid, woonkwaliteit, verhuurbaarheid en uitwerking in complexstrategieƫn zijn verschillende opties mogelijk. Wij begeleiden de uitwerking en implementatie.

Zie ook eerder verschenen artikelen over dit thema:

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen