Skip to main content

Assetmanagement tool: toekomstvisie

We zien dat corporaties zich concentreren op hun kerntaak. Assetmanagement is een instrument om de maatschappelijke, volkshuisvestelijke, vastgoedtechnische en financieel-economische prestatie van de woningen op complex of gebiedsniveau goed af te wegen. Vanuit de verschillende modellen, zoals het Drie-Kamer model, de Beleidsachtbaan, het Portfoliobeleid en SVB2.0 wordt aansluiting gevonden op het assetmanagement. In het tactische niveau van het vastgoedmanagement.

Het is zinvol om de maatschappelijke prestatie te objectiveren, scherp neer te zetten en de financieel-economische en vastgoedprestaties in dienst te stellen van de volkshuisvestelijke prestaties. ‘Horizontaal denken en verticaal verbinden’ noemen we dat. En op tactisch niveau zetten we daar assetmanagement voor in.

Assetmanagement

Het is interessant om eerst nog even naar definitie vanuit de NEN-ISO 55000 voor Assetmanagement te kijken, die zegt:

  • Assetmanagement vertaalt organisatiedoelen naar assetgerelateerde beslissingen, plannen en activiteiten op basis van een risicogestuurde benadering. Assets zijn zaken met een financiële of materiële waarde voor een organisatie.
  • Assetmanagement heeft als primaire doelstelling het verbeteren van het rendement door kostenverlaging en waardevermeerdering, zonder concessies te doen aan de organisatiedoelstellingen.
  • Secundaire doelen zijn  het optimaliseren van de prestaties, terugdringen faalkosten, borgen van veiligheid, gezondheid, milieu, compliance.

Assetmanagement biedt de mogelijkheid om op tactisch niveau, lees complexniveau, in de beleidsvoorbereiding af te stemmen en te sturen op een gekozen combinatie van prioriteiten. Met als kapstok de doelgroep, de betaalbaarheid, de kwaliteit en de leefbaarheid. Daarmee kies je voor efficiënt exploiteren van het vastgoed, met behoud van de financiële rendementen en kwaliteit en een effectiever inzet van de beschikbare middelen voor maatschappelijke activiteiten (lees; voor bewoners). Daarmee kan er op assetniveau of door een assetmanager een keuze worden gemaakt op basis van beschikbaarheid (aan/verkoop, nieuwbouw), betaalbaarheid (huurbeleid en energielasten) en kwaliteit (onderhoud/duurzaamheid /leefbaarheid).

Toekomstvisies

Hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld met een tool om toekomstvisies op gebied en/of complexniveau  op te stellen, waarbij je de informatie en kennis vanuit de disciplines wonen, vastgoed en financiën combineert:

  • De markt, wat wil de klanten en wat is de juiste prijs (huur);
  • De techniek, hoe staan de woningen erbij en wat kost de marktvraag (onderhoud, aanpassingen)
  • De financiën, welk rendement is nodig en binnen welke termijn  halen we dat;
  • De stakeholders, hoe betrek je externe partijen (zoals bewoners) bij je keuzes;

Deze toekomstvisie levert (in rapportagevorm of als quickscan) een analyse op, inclusief de scenario’s en financiële consequenties van de keuzes op complex en of gebiedsniveau.

Voor vragen of een toelichting kunt u contact opnemen met Carlo Muller.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen