Skip to main content

Canon van de Volkshuisvesting nu online

De Canon volkshuisvesting ging 11 mei 2016 officieel online. In 25 verhalen behandelt de Canon de bijzondere geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland. Van de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 tot de parlementaire enquête woningcorporaties in 2015. De Canon is ontwikkeld door de Vereniging Canon Sociaal Werk met steun van het ministerie van BZK, Aedes en 16 woningcorporaties.

De Canon

Canon VHV

‘Allen die zich practisch met deze tak van maatschappelijke hervorming bezig houden, hebben de ervaring opgedaan dat in menig arbeidersgezin een volslagen ommekeer ten goede plaats heeft, wanneer het uit een krot in eene gezonde woning wordt overgeplaatst.’H.L. Drucker in De Gids, 1898

Volkshuisvesting

De volkshuisvesting staat volop ter discussie. De corporatiesector lijdt onder een aantal grote desinvesteringen die de hele sector worden nagedragen, de rijksoverheid haalt geld uit de sector om haar begroting op orde te krijgen, er is een parlementaire enquête geweest, de regering is met ingrijpende wijzigingen van de Woningwet gekomen. Vast staat dat wat wij onder het vertrouwde (en in de wereld unieke) begrip volkshuisvesting hebben verstaan, zal gaan veranderen. De komende decennia zal het begrip een andere inhoud gaan krijgen dan dat de afgelopen eeuw het geval was. Maar wat nemen we vanuit het verleden mee? Wat is er eigenlijk bereikt? Waar kwamen we vandaan? Welke trots is er eigenlijk verbonden aan onze volkshuisvesting of zou dat in ieder geval moeten zijn?

Digitaal

De Canon volkshuisvesting maakt de ontwikkelingsgeschiedenis van de volkshuisvesting voor het eerst uitgebreid digitaal beschikbaar. In 25 verhalen laat de Canon zien hoe die geschiedenis tot op de dag van vandaag steeds nauw verweven is met ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.
De canon begint met de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 (Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam) en eindigt met de parlementaire enquête woningcorporaties uit 2015. De tussenliggende vensters gaan over thema’s als: de Woningwet (1901), de rol van gemeenten (1915), de huurstakingen (1933), de wederopbouw (1945), de ruimtelijke ordening (1966), de kraakbeweging (1968), de huurdersorganisaties (1972), de stadsvernieuwing (1977), de verzelfstandiging (1995) en de stedelijke vernieuwing (1997).

Bekijk de Canon hier

logocanon_nl_vhv

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen