Skip to main content

Ambitieuze prestatieafspraken tussen Ministerie van VROM van Hugo de Jong, Woonbond en woningcorporaties!

Ambitieuze prestatieafspraken tussen Ministerie van VROM van Hugo de Jong, Woonbond en woningcorporaties!yo?
Tablis Wonen gaat 498 woningen in het centrum van Sliedrecht comfortabeler en energiezuiniger makenyo?
‘We gaan ‘gas geven’ om onze duurzaamheidsdoelen te halen.’yo?
Kiezen voor zonnepanelen bij BrabantWonenyo?
Weeknieuws woningcorporatiesyo?
Onderhoud en verduurzaming woningen Sliedrechtyo?
Lek en Waard Wonen biedt jonge huurders een kansyo?
Van een oude school naar moderne kluswoningenyo?
Professioneel assetmanagement bij een kleine woningcorporatieyo?
Feiten en cijfers Corporatiesectoryo?

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen