Skip to main content

Corporaties en passende huisvesting: wat past bij wie?

Dat wil zeggen dat corporaties de huurprijzen in 2016 niet boven de aftoppingsgrenzen uit mogen laten komen (€ 586,86 voor een- en tweepersoons huishoudens en € 628,76 voor meerpersoonshuishoudens).

Dat betekent concreet dat veel corporaties in de praktijk hun huren (moeten) verlagen en woningen tegen lagere huur moeten verhuren. Er zijn immers veel huishoudens met lagere inkomens die in aanmerking komen voor huurtoeslag, en met de instroom van de vele statushouders neemt die groep alleen maar toe. Maar betaalbaar en passend toewijzen is één. Passend huisvesten is twee, en veel lastiger en noodzakelijker.

Bijbouwen, verbeteren of transformeren?

Veel woningmarktgoeroes laten op dit moment van zich horen. De woningmarkt komt op stoom, en loopt zelfs warm op veel plaatsen, tot oververhit, zoals in Amsterdam. Iedereen heeft een mening over wat wel en wat niet te doen. En tegelijkertijd melden zich ook de buitenlandse beleggers, zoals de Duitsers, Chinezen, Russen en de Belgen om te investeren in ons vastgoed, huur en koop. Bijbouwen, (energetisch) verbeteren en transformeren zijn de veel gehoorde uitspraken. En dan vooral goedkope huurwoningen, hierin hebben gemeenten een aanjagende rol.

Corporaties: Wat past het beste bij wie?

Wat in veel van die discussies en bespiegelingen over het hoofd wordt gezien is de vraag naar wat voor type huisvesting behoefte is, wat het beste past bij wie. Senioren hebben bijvoorbeeld meer en meer behoefte aan wonen met zorg, dus passende en betaalbare huurwoningen op locaties met zorg en welzijn in de buurt. Expats hebben behoefte aan shortstay faciliteiten. Buitenlandse werknemers aan slimme ingerichte woningen nabij het werk en studenten aan goedkope appartementen in stadscentra nabij de universiteiten en hogescholen. Ook gescheiden mensen, startende zelfstandigen en de statushouders hebben behoefte aan (tijdelijke) huurwoningen. Ze hebben ook verschillende wensen voor de woning, kwaliteit en huurprijs.

Het zou veel beter werken als we onze energie zouden kunnen inzetten voor de juiste huurwoningen op de juiste plaats. Flexibel bijbouwen en transformeren van vastgoed. Betaalbaar, maar vooral passend bij de huisvestingsbehoefte van al die zeer verschillende doelgroepen op de huurwoningmarkt. Dat wordt de grote uitdaging de komende jaren, startend in 2016!

Dit bericht is eerder verschenen op Renovatieprofs.nl

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen