Skip to main content

De adviseur van de toekomst

Die vraag stond centraal in twee klantenpanelsessies die we vanuit Expeditie Volkshuisvesting hebben georganiseerd.

In deze twee sessies hebben professionals van verschillende woningcorporaties uit onze klantenkring samen met ons de discussie gevoerd over de toekomst van de adviseur in de volkshuisvestelijke bouwkolom. Aan de hand van vragen en stellingen hebben de aanwezigen hun visie gegeven op de ontwikkelingen in de markt, de behoeften die daaruit voort zijn gekomen en de rol die adviesbureaus kunnen spelen om in deze behoeften te voorzien. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun nuttige inbreng!

De adviseur van de toekomst is een teamspeler.

Het resultaat van de twee klantenpanelsessies is een visie op de adviseur van de toekomst met een bijbehorende profielschets. Nieuwsgierig geworden? Bekijk het document via deze link: Adviseur van de toekomst

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen