Skip to main content

De Bosatlas van de Duurzaamheid

In deze nieuwe Bosatlas van de Duurzaamheid worden alle effecten van de invloed die de mens op de aarde heeft in beeld gebracht. Dit complexe geheel van mens en aarde wordt middels een tiental hoofdstukken informatief, interactief en toegankelijk gepresenteerd. Van Klimaat, Energie, Grondstoffen, Natuur, Water via Industrie en Voedsel naar Vervoer, Gebouwen en Steden. Een aanrader voor iedereen die maar iets met duurzaamheid van doen heeft.

Dit actuele (co2- en klimaatdiscussie) probleem wordt middels deze Bosatlas beter geduid en toegelicht. Wij hebben als FM Consultants allemaal een atlas op ons bureau liggen!

De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde  heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. 

Welke beslissingen mensen nemen, blijkt nogal eens af te hangen van hun kijk op de wereld. Wie zich veel zorgen maakt over de toekomst, is waarschijnlijk bereid zijn levensstijl te versoberen, bijvoorbeeld door te ‘consuminderen’. Wie een groot vertrouwen heeft in de toekomst, staat vaker positief tegenover technologische oplossingen, zoals co2-opslag en kernenergie. De Bosatlas van de duurzaamheid neemt hierin geen stelling, maar levert belangrijke feiten en cijfers.

De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

Te koop bij Noordhoff Atlasproducties: Neem een kijkje in De Bosatlas van de duurzaamheid

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen