Skip to main content

De Groene Beleidsachtbaan

Vanuit de ondernemingsvisie is de portefeuillestrategie bepaald, het assetmanagement opgetuigd en heeft duurzaamheid een prominente positie in de complexplannen gekregen.

De Groene Beleidsachtbaan

De beleidsachtbaan is inmiddels een bekend en veel gebruikt procesmodel voor de vastgoedsturing. Ook als deze niet actief wordt gebruikt volgt men in de praktijk dit proces. Daarbij is hij de laatste jaren sterk ‘vergroend’ door de forse invloed van de verduurzaming en energietransitie in de volkshuisvesting.

1. Het Portfoliomanagement

Binnen het portfoliomanagement wordt gekeken naar de uitgangspunten, kaders en ambities van de ondernemingsstrategie. Gekoppeld aan de ontwikkelingen in de woningmarkt en de gemaakte lokale woningmarktafspraken wordt de portefeuillestrategie voor de gehele vastgoedportefeuille bepaald tot 2030 en vaak ook al tot 2050 met het oog op de Co2 neutraal doelstellingen.

2. Het Assetmanagement

Binnen het assetmanagement wordt de portefeuillestrategie verder uitgewerkt op wijk- en complexniveau. Zowel voor de korte (tot 5 jaar) als langere termijn wordt gekeken welke strategieën nodig zijn voor exploitatie, vervanging, transitie en verduurzaming van de complexen.

In dit integrale proces worden wonen, vastgoed en financiën gezamenlijk verantwoordelijk voor de keuzes en uitwerking van de toekomt van de complexen.Hierbij wordt veel data gebruikt als input voor de onderbouwing van de keuzes en strategieën. Mogelijkheden van verduurzaming, energieneutraal, C02 neutraal, BENG, NOM etc worden daarbij steeds nadrukkelijker ingezet als routekaart voor de toekomst.

3. Het Propertymanagement

In deze fase worden de gekozen scenario’s uitgewerkt en complexplannen gemaakt. Hier vindt in samenwerking met marktpartijen de uitvoering plaats van onderhoud, renovatie en vooral van de duurzame verbetering en energietransitie van het woningbezit.

De ‘groene’ achtbaan

Prestaties worden per complex (of per woning) gemeten, vastgelegd en dienen (via big data) als monitoring en sturingsinstrument voor de check op realisatie van de complexplannen en ondernemingsplannen.

Zo kan getoetst worden of de duurzame (groene) ambities zowel voor de klant/huurder (betaalbaarheid en beschikbaarheid), de staat van het vastgoed (kwaliteit onderhoud en duurzaamheid/energieprestatie), de financiële positie (rendement en kasstroom) en de leefbaarheid behaald worden. Daarmee wordt duidelijk of de gemaakte keuzes de juiste bijdrage leveren aan de ondernemingsdoelstellingen van de corporatie.

leefbaarheid

FM Consultants heeft de afgelopen jaren tientallen corporaties ondersteund en begeleid bij hun vastgoedproces en portefeuillebeleid. Wilt u uw vastgoedsturing verder ontwikkelen in de groene beleidsachtbaan, neem dan contact op met Carlo Muller (06-53261455) of stuur een mail.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen