Skip to main content

De Taets 8 jaar verder…

De taets vanuit lucht

In 2013 hebben wij in opdracht van het Woningbedrijf Renswoude een toekomstvisie opgesteld voor de complexen in de wijk Taets van Amerongen e.o. te Renswoude. Deze toekomstvisie volgde uit de portefeuillestrategie voor het woningbedrijf en de woningmarktsituatie in Renswoude. Het dorpshart, waar dit gebied aan grenst, was in ontwikkeling en werd getransformeerd en vernieuwd.

We hebben de 5 aanwezige complexen met bijna 100 woningen geanalyseerd en beoordeeld op bouwtechnische kwaliteit, woonkwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. De bouwjaren liepen uit een van 1941, 1949, tot 1956, 1961 en 1983.

Nu bijna 8 jaar verder is het gebied bijna geheel her-ontwikkeld. Er heeft sloop nieuwbouw plaatsgevonden, woningen zijn onderhouden en verduurzaamd, we hebben uitbouwen in een dag geplaatst en er zijn zogenaamde BUM’s (BadkamerUitbuikModules) geplaatst. Maar ook sloop en nieuwbouw!

Een mooi moment om aan de hand van foto’s te kijken naar het resultaat.

Foto’s van de wijk voor de transformatie:

De uitbouwen in een dag en de Badkamer Uitbuik Modules

En een impressie van de wijk na de transformatie

Een prachtig resultaat en een nieuw dorpshart dat in totaal ca. 10 jaar heeft geduurd en in 2020 wordt afgerond. Deels gerealiseerd door Kreeft ism het Woningbedrijf Renswoude, SlimRenoveren en FM Consultants!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen