Skip to main content

De toekomst van assetmanagement bij woningcorporaties

Digitalisering van asset-processen

De toekomst van assetmanagement bij woningcorporaties zal worden gekenmerkt door innovatie en digitalisering van hun processen. Traditionele processen in woningcorporaties, zoals het beheer van woningen, het beheer van huurontwikkelingen en het plannen en registreren van onderhoudswerkzaamheden, zullen verder worden geautomatiseerd en geüpdatet om assetmanagement onder alle omstandigheden efficiënter te maken. Dit zal gebeuren in dashboards voor complexanalyses en data-analyse. Ook de nieuwe NEN8026 zal hier een bijdrage aan gaan leveren middels normering en uniformering.

De toekomst van assetmanagement bij woningcorporaties zal waarschijnlijk gericht zijn op het verhogen van de efficiëntie (LEAN) en het verminderen van de kosten van woningen en complexen, door slimme ingrepen, goede (financiële) scenario-analyse en opbrengstoptimalisatie. Dit kan bereikt worden door het gebruik van technologieën zoals internet of things (IoT) en geavanceerde analysemethoden om woning en gebouwgegevens te verzamelen en data te analyseren, waardoor preventief onderhoud/tijdig ingrijpen mogelijk wordt. Ook de koppeling met de portefeuillestrategie zal steeds slimmer worden. Ook zal er toenemende aandacht zijn voor duurzaamheid, energiebesparing en circulariteit, waardoor investeringen in technologieën zoals warmtepompen, zonnepanelen en geothermische systemen eerder en slimmer plaatsvinden.

Data-gedreven beslissingen in assetmanagement

Tevens zal de woningcorporatie meer koppelen op het gebied van software technologie en daarmee datagedreven beslissingen kunnen nemen en onderbouwen. Dit zal resulteren in een verbetering in de waardeoptimalisatie met betrekking tot assetmanagement. Door middel van analytische processen zal er data worden verzameld om kostenefficiënte en effectieve strategieën te bepalen voor investeringen in de complexen, het overige (zorg)vastgoed, onderhoudsproces en andere activiteiten.

Het gebruik van ‘machine learning’ zal zich verder ontwikkelen bij assetmanagement. Door het ontsluiten en koppelen van datapunten kan er informatie worden verkregen over onderhoud, verhuur, leegstand en beheer processen. Door deze informatie te analyseren, kunnen de beste manieren worden uitgezocht om de waarde van de activa te verhogen, leegstand te verminderen en het (maatschappelijk) rendement te optimaliseren of maximaliseren.

Stakeholders verbinden

De informatie en data die door assetmanagement wordt verzameld, zal ook gebruikt worden om meer samenwerking met stakeholders en de maatschappij te bevorderen. Door middel van gedecentraliseerde platforms kunnen woningcorporaties meer verbindingen maken met gemeenschappen, buurtbewoners, private investeerders en overheden.  Ook circulariteit en biobased zullen daar hun plek gaan krijgen. Het versterken van deze relaties kan leiden tot nieuwe kansen en uitkomsten voor alle betrokken partijen.

Samengevat is de toekomst van assetmanagement bij woningcorporaties gericht op meer innovatie en digitalisering, samenwerking met stakeholders en maatschappij en het verzamelen en analyseren van relevante data. Het is duidelijk dat assetmanagement bij woningcorporaties een essentiële rol zal blijven spelen in de toekomst.

De plaats van assetmanagement in de organisatie

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen