Skip to main content

De Vitale Corporatie

De onvoorspelbare toekomst

Corporaties kennen in de 21e eeuw een turbulent bestaan. Na de euforie van de brutering, resulterend in een ongebreidelde ontwikkel- en bouwwoede, liep het de afgelopen jaren spaak. De financiële crisis raakte ook de bouw en de corporaties en een paar stevige fraudezaken en financiële stroppen deden de politiek ontwaken. De verhuurdersheffing en forse regulering van het takenpakket van corporaties volgden. Dit alles vastgelegd in de nieuwe Woningwet en Veegwet betekent een forse wijziging in het speelveld en de (on)mogelijkheden van woningcorporaties anno nu en de nabije toekomst. Strenger huurbeleid, terug naar de corebusiness, minder geld, minder mensen en minder mogelijkheden. Tijd voor De Vitale Corporatie ©.

Wendbaarheid

De grote vraag voor woningcorporaties anno nu is: Hoe worden we vitaal en toekomstbestendig?

FM Consultants, TREIV en VISA-Vaart in Samenwerken, hebben hun expertise in de volkshuisvesting samengevoegd. En onze passie voor de sector gebundeld in een eigen integrale aanpak. Die aanpak focust op uw kracht. Van daaruit gaan we bouwen. Zo werken we gericht toe naar het lonkend perspectief: uw vitale, wendbare en succesvolle woningcorporatie. De kern van onze aanpak is eenvoudig: wat je aandacht geeft, groeit. En dus vertrekken we vanuit dát wat goed is en goed gaat. Samen met uw management en medewerkers gaan we aan de slag om positieve punten te versterken. We maken dát wat uw corporatie onderscheidend maakt, sterker. We maximaliseren wendbaarheid en versterken uw teams, processen, systemen en strategieën. De kracht zit in samenwerking en verbinding. Het unieke zit ‘m in de flexibele programma’s.

Vijf resultaatgerichte vitaliteitsprogramma’s …

We werken aan uw toekomst via vijf resultaatgerichte programma’s. Elk programma heeft zijn eigen focus, maar is een integraal onderdeel. Inzetbaar op elk organisatieniveau.

Programma 1

Vitaliteitsscan:

Het startprogramma voor iedere corporatie. Een onderzoek naar dat wat goed is. En waar groei mogelijk is. Waar ligt kracht? Wat is het wenkend perspectief?

Programma 2

Bouwen aan fysieke gezondheid:

Een programma dat werkt aan toekomstbestendig vastgoed. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid en portefeuille- en assetmanagement.

Programma 3

Bouwen aan emotionele gezondheid:

Een programma dat werkt aan een toekomstbestendig woonbeleid. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom scheefwonen, overlast en resultaatgericht onderhoud.

Programma 4

Bouwen aan mentale gezondheid:

Een programma dat werkt aan toekomstbestendige teams, medewerkers en organisatie. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom leiderschap en teambuilding.

Programma 5

Bouwen aan gezonde voeding:

Een programma dat de financiële gezondheid versterkt. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom systemen, financiën en processen.

Trainen onder deskundige begeleiding …

De programma’s zijn eenvoudig toe te passen. Eerlijk en resultaatgericht doen we wat nodig is. U werkt samen met een van onze gespecialiseerde senior adviseurs, die – en dat vinden we belangrijk – expert is in zijn vak én in de sector. Onze adviseurs hebben visie, weten wat ze te doen staat en zijn zo ervaren dat ze échte stappen kunnen zetten. Ze zetten hun expertise gericht en flexibel in en waar nodig is, vullen ze elkaar aan en stemmen ze onderling continu af.

Zo werkt het vitaalprogramma

Een continue ontwikkeling om toekomstbestendiger te worden op alle terreinen van uw corporatie. Het leidt tot een wendbare en vitale corporatie.

 

Vitale Corporatie

Vitaalprogramma is geen afvinklijst of standaard verandertraject. Het is een aanpak met flexibele programma’s, afgestemd op uw kracht en groeimogelijkheden. U traint onder begeleiding en wij blijven continu monitoren of de stappen die je zet resultaat opleveren. Het lonkend perspectief is wat ons betreft helder: uw toekomstbestendigheid, uw vitaliteit, uw wendbaarheid, uw succes en uw mensen. Dat is het uitgangspunt voor alle processen, adviezen en acties die u samen met uw mensen gaat doorlopen. Gewoon naast de dagelijkse gang van zaken. En met respect voor de tijd en energie die uw volkshuisvestelijke taak vereisen.

Interesse of meer ervaren? Met onze ‘Proeverij’ (van een halve dag) kunt u kennis maken met onze vitaalprogramma’s.

Wij geloven in de toekomst van de vitale woningcorporatie. Wij geloven dat je beter kunt werken aan je volkshuisvestelijke taak als je focust op je sterke punten. Met vijf innovatieve programma’s maken we uw corporatie vitaal, wendbaar en onderscheidend. We leren u om zelf de volgende stap te zetten en toekomstbestendig te worden.”  

 

 

 

 

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen