Skip to main content

De Woningverdubbelaar komt er aan!

Tot 2040 neemt de bevolking nog met ca 1.000.000 mensen toe. Het aantal huishoudens stijgt de komende 10 jaar nog met 8%, zo’n 700.000 huishoudens (CBS). Dit komt voornamelijk door de gezinsverdunning (van 2,23 in 2016 naar 2,1 in 2025). Het aantal alleenstaanden groeit zelfs met 16% (o.a. door de vergrijzing).[1]  Meer en meer kleinere huishoudens zoeken een woning.

Er wordt een oplopend tekort aan woningen geprognosticeerd door Primos. De nieuwbouw kan de groei niet voldoende bijhouden en het gevraagde woonproduct verandert snel (o.a. Tiny Houses, tijdelijke huisvesting en transformaties van kantoor en andere gebouwen naar woningen en appartementen). De discrepantie tussen de toenemende aantallen een- en tweepersoonshuishoudens en de vele grondgebonden (ééngezins)woningen neemt hierdoor verder toe. Waar gaan we die mensen huisvesten? (zie hier eerder artikel daarover)

Met dit gegeven kwamen we tot de conclusie dat er ook andere oplossingen moeten worden bedacht naast nieuwbouw om iedereen op de (huur)woningmarkt te voorzien. Dit leidde in 2016 tot het ontstaan van de Woningverdubbelaar.

Graag vernemen wij uw reactie op de Woningverdubbelaar! Nieuwsgierig? Vraag de studie op of stuur een mail voor informatie naar Carlo Muller.

Woning splitsen

Het idee ontstond om bestaande (grotere) grondgebonden gezinswoningen te ‘splitsen’ in twee wooneenheden. Samen met Van Schagen Architecten is FM Consultants aan de gang gegaan met het idee van deze woningverdubbeling. Dat leidde tot bijgevoegde korte studie. Inmiddels zijn er 2 HBO studenten (bij Zayaz) o.a. afgestudeerd op dit thema (de flexibilisering van de woningvoorraad) en hebben we aansluiting met een landelijke bouwbedrijf die het principe van ‘woningsplitsing’ ook heeft omarmt.

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de conclusie dat een tweetal type woningen, de doorzon- en de tuinkamerwoning, zich prima lenen voor een verdubbeling (uitgangspunt is wel zoveel mogelijk binnen casco, verduurzaming en uitbreidingen zijn varianten) en hebben we de eerste schetsplannen doorgerekend qua investeringen (ca € 70.000 voor het verdubbelen naar twee woningen). De volgende stap is woningcorporaties vinden die met dit aantrekkelijke en praktische idee concreet aan de gang willen in (delen ) van hun woningvoorraad.

[1] Bron: Primos Prognose 2016

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen