Skip to main content

Duurzaamheid in de hoogste versnelling…

Het nieuws wordt de laatste tijd enorm gedomineerd door alles rondom duurzaamheid, met hier en daar ook een vleugje circulariteit. Daarbij valt op dat de verduurzaming in een steeds hogere versnelling gaat, al dan niet onder invloed van het nieuws over opwarming, de winst in de rechtszaak van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden over de duurzaamheidsmaatregelen tot het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Dat betekent dat iedereen zo langzamerhand wel overtuigd is van de noodzaak tot verduurzaming en dat er actie moet worden ondernomen. Dat is te zien in de technologische ontwikkelingen, de opmars van de warmtepompen en de steeds vaker opduikende artikelen over de (on)mogelijkheden van waterstof.

In onze adviespraktijk bij woningcorporaties zien we de invloed van de verduurzaming in de portefeuillestrategie inmiddels wel terug. De keuzes voor energieneutraal, Co2-neutraal en de bijbehorende streefdata van 2030 en 2050. De Routekaart als leidraad voor de strategische keuzes. De inzet van zonnepanelen is inmiddels mainstream, de ontwikkelingen met warmtenetten en andere duurzame opwekking nemen een grote vlucht. Natuurlijk zijn die 2,1 miljoen sociale huurwoningen in 2050 co2 en energieneutraal (ondanks alle belastingmaatregelen). Het is nu eenmaal een belangrijk doel voor corporaties en hun huurders, die dit merken in de totale woonlasten.

“Co2 , toch raar dat de markt zoveel produceert van iets waar geen vraag naar is..” 

 

Maar toch is er discussie over de snelheid waarmee zaken te realiseren en wat dan wel of niet te doen (no regret). Logisch, want duurzaamheid kost vaak veel (extra) geld en investeringen die niet altijd rendabel zijn. In menige bestuurskamer wordt hierover diep nagedacht. De euro kan maar een keer worden uitgegeven en doen we dat nu of in toekomstige technologie. Links om of rechtsom zal er verduurzaamd gaan worden, met isolatie van de schil tot hoogwaardige installaties, warmteterugwinning, warmtenetten of misschien wel waterstofgas…

Belangrijk is een juiste afweging in de te kiezen maatregelen, de bijbehorende investering, de rendementen en de communicatie met bewoners en gemeenten. Er zijn veel goede en bruikbare ideeën en de meeste corporaties zitten niet stil en doen ervaring op met NOM, BENG en allerlei installaties die de warmte en elektra vraag beperken of reduceren tot 0. Bedenk dat op asset niveau keuzes kunnen afwijken van het algemene duurzaamheidsbeleid. Keuzes van gemeente, bewoners, technische zaken en (maatschappelijk) rendement hebben invloed op complexkeuzes. Soms zal uitstel of een andere minder vergaande keuze tot verduurzaming een betere uitkomst of (korte termijn) resultaat opleveren. De financiële armslag geeft ook beperkingen in de uit voeren maatregelen.

Wij ondersteunen daarbij en leveren scenario-analyses op complexniveau die rekening houden met alle mogelijkheden, van techniek en financiën tot bewonerswensen. Maar bedenk altijd: niets doen is geen optie! Succes met kiezen voor duurzaamheid.

 

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen