Skip to main content

Een Vitale Corporatie presteert optimaal!

Een leuke metafoor, maar hij gaat niet op. Wat wel geldt is dat als je fit en vitaal bent je beter presteert.
Voor een topprestatie is veel meer nodig! Lees hier het eerste deel uit onze serie De Vitale Corporatie zoals die in Renda magazine is verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: De Vitale Corporatie deel 1

De onvoorspelbare toekomst

Corporaties kennen in de 21e eeuw een turbulent bestaan. Na jaren van onduidelijkheid en onzekerheid -de verhuurdersheffing, de forse regulering van het takenpakket van corporaties en de turbulente woningmarkt- is er voor corporaties een nieuwe realiteit ontstaan. Die is o.a. vastgelegd in de nieuwe Woningwet en Veegwet en betekent een forse wijziging in het speelveld en de (on)mogelijkheden van woningcorporaties anno nu en in de nabije toekomst. Betaalbaar huurbeleid met aandacht voor woonlasten. Verduurzaming, CO2 neutraal en gasloos. Terug naar de corebusiness met de klant en de huurder centraal. Marktwaardering en toegenomen aandacht voor efficiency van de organisaties en effectiviteit van de inzet van middelen, etc. etc.

Dit vraagt veel van woningcorporaties en hun medewerkers. Er wordt van ze verwacht (pro-)actief, innovatief en interactief te handelen. Met telkens betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit centraal. Lastig in een turbulente tijd waarin wet- en regelgeving het lastig maakt om herkenbaar en flexibel beleid te maken.

Volkshuisvestelijke opgave

Daar komt dan nog bij dat de woningmarkt (ook voor huurwoningen) op dit moment fors oververhit raakt. Niet alleen in de Randstad, maar ook in veel andere delen van Nederland (enkele krimpgebieden daargelaten) is de vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen groot. Woningcorporaties dienen daarbij het sociale huur segment te bedienen vanuit hun volkshuisvestelijke opgave. En dan ook nog eens passend te verhuren.

De grote vraag voor woningcorporaties nu is: Hoe worden we vitaal en toekomstbestendig?

Dat kan alleen door gestructureerd te ‘werken aan de gezondheid’ van zowel de vastgoedportefeuille, de processen, de financiën als de medewerkers. Dat begint met een soort ‘vitaliteitsscan’, onderzoek naar dat wat goed is en goed gaat. Waar is groei mogelijk is en waar ligt de kracht van de organisatie? En wat is het echte toekomstperspectief?

Het Vitaalprogramma

Je zou daarbij kunnen denken in vitaalprogramma’s vanuit de gedachte: ‘wat je aandacht geeft, groeit’. En dus vertrekken vanuit dát wat goed is en goed gaat, bijvoorbeeld:

  • Werken aan ‘fysieke gezondheid’: Daarmee werk je aan toekomstbestendig vastgoed met aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid via het portefeuille- en assetmanagement.
  • Werken aan ‘emotionele gezondheid’: Daarmee werk je aan een toekomstbestendig woonbeleid met aandacht voor scheefwonen, overlast en resultaatgericht onderhoud.
  • Werken aan ‘mentale gezondheid’: Daarmee werk je aan toekomstbestendige teams en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisatie met aandacht voor leiderschap, samenwerking en
  • Werken aan ‘gezonde voeding’: Daarmee versterk je de financiële gezondheid van je corporatie met aandacht voor systemen, financiën, rendement en processen.

Het Vitaalprogramma is geen afvinklijst of standaard verandertraject. Het is een aanpak met vijf resultaatgerichte en flexibele programma’s, afgestemd op ieders kracht en groeimogelijkheden. Onder begeleiding en monitoring of de stappen die worden gezet resultaat opleveren.

Het lonkend perspectief is helder:  toekomstbestendigheid, vitaliteit, wendbaarheid, succes en betrokken mensen. Dat is het uitgangspunt voor alle processen, adviezen en acties die worden betrokken in het vitaalprogramma. Gewoon naast de dagelijkse gang van zaken. En met respect voor de tijd en energie die de volkshuisvestelijke taak vereisen.

Een vitale corporatie is een toekomstbestendige corporatie

Het past in de huidige gezondheidstrend. We willen allemaal fit en vitaal zijn en blijven. Ook corporaties willen graag onderscheidend zijn en wendbaarheid maximaliseren. Teams, processen, systemen en strategieën versterken door samenwerking en verbinding.

De kracht zit in continue ontwikkeling van de corporatie om toekomstbestendiger te worden op alle terreinen. Het leidt tot een wendbare en vitale corporatie.

De Vitale Corporatie is een methode die is opgezet en ontwikkeld door FM Consultants – vastgoedprofessionals, VISA, Vaart in Samenwerken en TREIV – waardecreators.

In deze serie over het thema De Vitale Corporatie verschijnen nog drie artikelen in Renda over vitaal vastgoedbeleid, vitale organisatie en vitale processen en financiën.

 

Team De Vitale Corporatie

Carlo Muller (FM Consultants)

Levien de Jager (TREIV)

Marion Muller- van der Flier (VISA, Vaart in Samenwerken)

Dit artikel is 15 januari 2018 verschenen in Renda Magazine #1 2018 en ook gepubliceerd op de website van Renda.

FM Consultants is partner van Renda

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen