Skip to main content

Toekomstvisie

Een toekomstvisie voor uw complex

Woningstichting De Mooie Woning heeft in haar assetmanagement een integrale toekomstvisie

ontwikkeld voor een groot complex woningen uit haar bezit in de buurt Buitengewoon te Woondam.

Bloemkoolwijk

Buitengewoon is een karakteristieke bloemkoolwijk uit de jaren 80, met de bekende ontwikkelingen van toenemende overlast en vergrijzing van de bewoners in de komende jaren. Binnen het assetmanagement van de corporatie zijn de toekomstscenario’s uitgewerkt en keuzes gemaakt. Deze toekomstvisie is een uitwerking van strategische keuzes op asset-niveau en dit leidt tot keuzes in verbetering, onderhoud en verduurzaming.

Kantelwijk

Buitengewoon is een echte ‘kantelwijk’. Zonder maatregelen en bij door stijgende huren krijgt de doelgroep het moeilijker (woonlasten) en kunnen de problemen exponentieel toe gaan nemen, ook in relatie tot de omgeving en de kwaliteit van de woningen. Zeker voor ouderen met een (klein) pensioentje en weinig doorstroommogelijkheden een probleem.

De Mooie Woning heeft door een gestructureerde analyse van de (woning)marktpositie, de woonomgeving, de woon-, bouwkundige en energetische kwaliteit een beeld gekregen van de mogelijkheden en consequenties van herstructurering, renovatie en ontwikkeling. Daarmee kan onderbouwd en beargumenteerd een besluit worden genomen over de toekomst van de woningen in dit complex.

”Deze integrale toekomstvisie biedt De Mooie Woning de mogelijkheid een afgewogen keuze te maken over de toekomst en de verbetermogelijkheden van deze woningen in de wijk Buitengewoon”

Giel Thijssen,
beleidsadviseur

De analyse, die plaatsvond aan de hand van geformuleerde beleidsuitgangspunten van onderhoud, kwaliteit en duurzaamheid, heeft inzicht gegeven in de knelpunten en verbetermaatregelen van de woningen en woonomgeving inclusief de bijbehorende financiële doorrekeningen.

Financieel haalbaar en betaalbaar

Omdat er over een middellange termijn (25 – 30 jaar) vraag blijft wordt gekozen de woningen in exploitatie te houden. Er blijft in deze periode vraag naar de woningen en de wijk Buitengewoon heeft voldoende te bieden voor de toekomstige bewoners van Woondam. Wel zullen er om aan de energetische doelstellingen te voldoen energiebesparende maatregelen worden getroffen aan de woningen. Dit komt ook de betaalbaarheid ten goede.

Integrale toekomstvisie

Om een samenhangende integrale toekomstvisie voor dit woongebied te ontwikkelen zijn de strategische mogelijkheden van het complex en de diverse woningtypes beoordeeld aan de hand van relevante scenario’s. Deze scenario’s zijn financieel en op haalbaarheid onderbouwd. Daarmee kan De Mooie Woning uit Woondam een gefundeerde keuze maken voor een duurzame toekomst van dit complex.

 

FM Consultants heeft dit project begeleid. Voor meer informatie over assetmanagement en toekomstvisies kunt u contact opnemen met senior adviseur Giel Thijssen of Carlo Muller

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen