Skip to main content

Blog: Zorgt Corona voor einde verhuurdersheffing?

Gaat de Coronacrisis de corporaties van de verhuurdersheffing afhelpen?

De roep om afschaffing van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties klonk ook al voor de Coronacrisis. Deze maatregel, ingesteld in alweer de vorige (financiële) crisis, roept steeds meer weerstand en irritatie op bij een steeds grotere groep mensen, professionals, huurders, maar ook buiten de sector en ook bij steeds meer politici, links en rechts.

De actie #stopdeverhuurdersheffing was al aan de gang voordat we in lockdown gingen. De actie #ikwileenhuis liep zelfs al sinds vorig jaar. Door deze nieuwe crisis komen opnieuw veel mensen in de financiële problemen, door wegvallen van inkomen, omzet of anderszins. Des te harder gaat nu de roep klinken voor afschaffing. Een groot adviesbureau becijferde afgelopen week dat er in 10 jaar ruim 16,7 miljard euro ‘verdwijnt’ in de kas van de overheid. Geld dat juist nu des te harder nodig is voor goede en voldoende huisvesting.

En het doel van de heffing, corporaties efficiënter te laten werken, minder malversaties, etc. etc. is al lang niet meer het uitgangspunt. Feit is dat de volledige woningmarkt, inclusief de sociale huur op slot zit. Te weinig nieuwbouw, te weinig locaties, te weinig financiële middelen bij woningcorporaties. Nog steeds ruim 300.000 woningen tekort.

Als we toch vele miljarden gaan uitgeven om de Coronacrisis te beteugelen waarom dan niet beginnen met de afschaffing van de verhuurdersheffing? Het zou leiden tot nog gematigdere huurstijging of helemaal geen huurstijging (want ook dat wordt ieder jaar braaf in de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties IBW opgenomen).

Het zou leiden tot meer nieuwbouw en verduurzaming door woningcorporaties, meer bouwactiviteit (en daarmee behoud van werkgelegenheid in deze sector), meer wijkaanpak en focus op leefbaarheid. Meer levensloopbestendige woningen voor ouderen, voor starters en in de zorg (Coronaproof).

En de toch al zo geplaagde bouw (door PFAS en Stikstofcrisis…, wat was dat ook alweer…) krijgt weer meer werk en zorgt voor werkgelegenheid en omzet.

Woningcorporaties draaien tijdens deze crisis op volle kracht door (dat noemen ze anticyclisch, daar was de sector ooit beroemd om) om huurders te helpen, bouwwerkzaamheden voor aannemers voort te laten gaan en, hoewel zeer beperkt, toch te blijven ontwikkelen en nieuwbouwen.

Als er een maatschappelijke sector is (buiten de zorg) die is ondergegaan aan marktwerking en het nu verdient te worden ingezet op zijn kracht en prestaties is het de corporatiesector. Volkshuisvesting is en blijft (dat bleek ook maar weer tijdens de weken gedwongen thuis zitten tijdens de lockdown) een primaire behoefte in elke maatschappij, ieder land, elke gemeente, iedere wijk.

Als er een moment is om de kracht van deze sector te verstreken is het wel nu. Schaf de verhuurdersheffing af, zet het geld verplicht en gecontroleerd in voor nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid en de crisis heeft er veel baat bij.

Doe het niet voor de corporaties, maar doe het voor de huurders, de woningzoekenden en alle ‘slachtoffers’ van de Coronacrisis….

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen