Skip to main content

Gezocht: Huurwoning TEAB!

Nu de koopwoningenmarkt langzaam heel Nederland verhit en kopers tegen elkaar opbieden (zelfs een kwart biedt boven de vraagprijs) dringt de vraag zich op of ook de markt voor huurwoningen oververhit raakt…Daar lijkt het wel op. Huurwoning nodig?:

Huurwoning

Uit onderzoek de afgelopen periode bleek dat de inkomensafhankelijke huurverhoging geen of nauwelijks effect heeft op het vrijkomen van betaalbare huurwoningen. Dat biedt dus in ieder geval geen mogelijkheden;

  • Doorstroming naar de middeldure huur (zeg maar vanaf € 710) is ook geen optie, gelet op het beperkte aanbod en de nog steeds matige interesse /desinteresse bij beleggers voor dit segment;
    (Te) weinig goedkope koopwoningen voor doorstroming;
  • Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren (veelal gedwongen door de verhuurdersheffing) veel woningen verkocht en te weinig nieuwbouw opgeleverd.
  • Het aantal verleende bouwvergunningen is ook nog steeds onder het niveau van wat nodig is. Er komen dus te weinig nieuwe huurwoningen bij.

Groeiende vraag

Tegelijkertijd is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen fors gestegen en blijft stijgen. Oorzaak? Veel nieuwe huurders uit de doelgroepen statushouders, gescheiden stellen, alleenstaanden, zzp’rs met te lage inkomens voor een hypotheek, etc. zoeken een huurwoning.
En de voortgaande huishoudensverdunning en vergrijzing leidt tot nog meer huishoudens die graag een huurwoningen/ huurappartement willen. Nog maar niet gesproken over alle nieuwkomers/starters op de woningmarkt die (nog) niet in aanmerking komen voor een koopwoning…

Klassieke woningnood

Kortom de druk op de huurwoningmarkt zal de komende jaren ook flink toenemen. En zoals platform FTM (FollowTheMoney red.) vorige maand al constateerde hebben veel mensen de hoop op een huurwoning opgegeven. Klassieke woningnood dus. Steeds vaker zullen jongeren noodgedwongen langer thuis blijven wonen, lopen wachttijden weer op boven de 10 jaar in de grote steden en zullen tal van mensen kiezen voor alternatieve (al dan niet illegale) woonvormen, op campings, in huisjes, garages, bijgebouwen en losse units.

Tijd voor demonstraties tegen de woningnood, een opleving van de Kraakbeweging? Hopelijk ziet men in politiek Den Haag ook dat er iets moet gebeuren!
Zijn er oplossingen? Op korte termijn nauwelijks, op langere termijn wel:

  • Geef woningcorporaties meer ruimte in de middeldure huur (niet-DAEB);
  • Verlaag de Verhuurdersheffing of vorm die om tot een investeringsheffing;
  • Transformeer nog meer kantoren en gebouwen naar woningen;
  • Zorg voor Tiny Houses of de Woningverdubbelaar;
  • En stimuleer nieuwbouw.

Voorlopig is het dweilen met de kraan open, ondanks alle mooie initiatieven en innovaties. Een huurwoning wordt een schaars goed, alleen voor de echte doelgroep.
Gezocht: huurwoning: TEAB

Deze blog is eerder verschenen op Corposcoop.nl

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen