Skip to main content

Groningen beeft van duurzaamheid

Het congres stond ditmaal voor een groot deel in het teken van aardbevingsbestendig bouwen en duurzaamheid. Sinds het begin van 2015 wordt door twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De Nationaal Coördinator Groningen heeft samen met de bestuurders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de plannen voor de komende vijf jaar. Hierbij is gekeken wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ zijn deze plannen uitgewerkt. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband. Op 12 november is het 10 punten actieprogramma voor een duurzaam Groningen gepresenteerd door de Nationaal Coördinator Groningen.

Dit plan bestaat uit bijdragen van 10 topexperts uit de bouw- en vastgoedwereld, waaronder Jan-Willem van de Groep (Platform31), Hans Coenen (Gasunie), Cor Brockhoven (Enexis) en Hans de Jonge (Brink Groep). Zij vertellen onder andere over de snelheid van industrieel bouwen, de toegevoegde waarde van gebruiken in plaats van bezitten, waarom all-electric een kansrijk alternatief is voor fossiele brandstoffen en hoe de rol van netbeheerders verandert.

Duurzaam bouwen

Onder de bewoners van de gemeente Groningen en dan met name in het gebied rondom Loppersum is de angst groot. Bij iedere nieuwe beving kan hun huis verder scheuren of erger nog instorten. “Bij aardbevingen gaat het namelijk om veiligheid en dan valt er niets te kiezen. Het eerste doel is dan ook om bij de mensen aan de keukentafel te komen en hen te overtuigen. Het gaat namelijk wel om hun huis.” Dat instorten moet voorkomen worden met een soort Deltaplan renovatie en versteviging van de woningen. Woningcorporaties nemen met 3000 woningen het voortouw, en uiteindelijk zal er met behulp van NAM-gelden een aardbevingsbestendige woning moeten zijn voor de inwoners.

Het plan krijgt nu echter een interessante duurzame aanpassing. Waarom komen we de  bewoners, die in angst leven, in vaak onverkoopbare of onverhuurbare woningen niet tegemoet door de woning niet alleen voldoende te verstevigen maar ook tegelijk te verduurzamen. Bij woningbouwcorporaties is toestemming van 70% van de huurders nodig om hiervoor akkoord te krijgen. En dan ook echt verduurzamen door er Nul-op-de-Meter woningen van te maken. Als extraatje voor de ellende en angst van de afgelopen jaren. En laat ze dan ook een deel van die bespaarde woonlasten als douceurtje opstrijken. Groningen kan zo uitgroeien tot de provincie van de duurzame technologie, en duurzame innovaties voor NOM-woningen en biobased bouwen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en is goed voor de economie. Kunnen ze nog sneller onafhankelijk worden van het Groningse gas. Richt daarbij en hightech campus duurzaamheid op en exporteer de kennis zoals we dat ook met ons watermanagement hebben gedaan naar voorbeeld van de Deltawerken.alders-ontvangt-10punten-actieprogramma-voor-duurzaam-groningen

 

Duurzaamheid

“Volgend jaar moeten 1.650 huizen van corporaties worden verstevigd en verduurzaamd naar nul-op-de-meterniveau”. Groningen kan zo de duurzame NOM-provincie van Nederland worden en voorop gaan in de Stroomversnelling. De gedeputeerde van de Provincie Nienke Homan ziet dat helemaal zitten en daagde alle partijen uit met ideeën te komen en mee te doen. “Als er een Groninger Bouwnorm komt die staat voor energieneutraal en aardbevingsbestendig, dan zeg ik daar ‘Ja’ tegen.” Er ligt een goede businesscase die kan uitgroeien tot een valuecase en veel waarde kan creëren voor Groningen.

Zo halen we Groningen letterlijk en figuurlijk van het gas.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen