Skip to main content

HELP, Ik ben ASSETMANAGER…

Elke corporatie heeft het er ineens over. Overal moet assetmanagement worden geïmplementeerd. Asset Management is hot. Nergens wordt de vraag gesteld wat de zin en onzin is van assetmanagement en wat het betekent voor een corporatie. Het regent vacatures voor Assetmanager. En dus solliciteer je intern of extern op zo’n functie.

En dan…, dan ben je ineens Assetmanager. Wat ga je dan doen, waar begin je of ga je verder? Wat is je positie in het bedrijf en oeps, sturing op maatschappelijke waarde staat op de takenlijst. Wel of niet verantwoordelijk voor het rendement? En betaalbaarheid en duurzaamheid moeten ook worden opgepakt. O ja.. en let op dat het vastgoed veilig en goed onderhouden is, voor alle mogelijke doelgroepen inzetbaar is en dat de locatie goed is. And last but not least moet je al die zaken integraal benaderen en permanent monitoren….asset-proces

Help, ik wil geen Assetmanager zijn. Begrijpelijk reactie. Er komt immers veel op de Assetmanager af. Hij is spin in het web bij de toekomstwaarde bepaling van de complexen. Hij moet de juiste informatie en mensen mobiliseren voor zijn analyses en conclusies. Hij moet analyseren of de behaalde resultaten het beleid ondersteund hebben. Hij heeft een verbindende plek in de organisatie en slaat bruggen tussen strategisch en operationeel niveau. Wouw, klinkt al beter. Hij mag analyses maken van de marktpositie en de klantgroepen, het vastgoed technisch en woontechnisch analyseren, rendementen uitrekenen. En o ja, erg interessant om ook de maatschappelijke waarde van een of meerder complexen in een wijk of kern te bepalen. Nadenken over nieuwe waarderingsmodellen, integrale visies laten ontstaan. Bestaande data en informatie beter interpreteren en aanpak van het woningbezit verbeteren!

Yes! Ik ben Assetmanager en dat geeft energie!

Ik vertaal het SVB naar concrete scenario’s en keuzes van ingrepen en stuurmaatregelen. Het vastgoed rendeert beter, de klant is tevredener,  complexen worden duurzamer en energiezuiniger, woonlasten dalen en de betaalbaarheid verbetert. Mijn corporatie wordt slimmer, is beter georganiseerd en het lukt om de afstemming tussen vraag en aanbod beter te sturen en zowaar maatschappelijk rendement te behalen. Stakeholders blij, gemeente blij, huurders blij, corporatie blij, directeur bestuurder blij, jij blij.

En dan is de hype van assetmanagement weer voorbij. Back to business. De corporatie nieuwe stijl staat, de bestuurder nieuwe stijl gaat verder. Hij motiveert, navigeert en laveert. Hoezo assetmanagement? We gaan propertymanagement doen, of portefeuillemanagement of servicemanagement…

Help! Ik ben een Assetmanager!

assetmanager

Deze blog is van Carlo Muller en gepubliceerd op Corposcoop.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen