Skip to main content

Hoe worden corporaties Future Proof?

Hoe worden woningcorporaties future proof, oftewel wat kunnen ze allemaal doen om toekomstbestendig te worden?

Hiertoe heb ik een whitepaper geschreven, ‘De Future Proof Corporatie’. Woningcorporaties zitten in een spagaat. Enerzijds staan ze financieel en sociaal onder druk om minder en soberdere huurwoningen te realiseren voor lagere huurprijzen. Die woningen ze verhuren aan hun doelgroep, de mensen met inkomens tussen grofweg  20.000 en 29.000 euro. Anderzijds willen ze iedereen met lagere inkomens, tot ca. 40.000 euro bedienen en is er meer vraag naar huurwoningen door de instroom van starters, statushouders en deels ook ouderen die naar een zorg(huur)woning willen verhuizen.

Ondanks de ‘druk’ uit Den Haag om te krimpen en minder activiteiten te ontplooien zullen woningcorporaties hard nodig zijn en blijven. Dat vraagt een nieuwe kijk op de corporatie met nieuwe uitdagingen in bedrijfsvoering, klantbenadering en duurzaamheid. Flexibel en innovatief in de juiste proporties.

Whitepaper Future Proof

In de whitepaper schets ik een 5-tal thema’s waarop dat kan gebeuren. Uiteraard binnen de financiële mogelijkheden en wettelijke eisen en
met een efficiënt werkapparaat.

#1 Zorg voor een plan B
In de basis de lastigste. Nadenken over de toekomst betekent ook dat je een ander scenario moet kunnen volgen als het huidige niet voldoet.
Daarom is het hebben van een plan B handig, maar ook zinvol voor de gedachtevorming over de toekomst.

#2 Slim vooruit
Dit thema gaat over de noodzakelijke innovatie. Zoals elke sector heeft de corporatiesector ook behoefte aan slimme ontwikkelingen door
innovatie. Dit zal in iedes MT op de agenda moeten staan. En ook kleine stapjes en nieuwe vormen van wonen en sociale activiteiten zijn
mogelijk.

#3 Groen is doen
Een open deur, maar noodzakelijk. Zoeken naar en toepassen van vormen van duurzaamheid en verduurzaming van woningen is juist voor de corporatiesector belangrijk. De grote woningvoorraad biedt daarvoor kansen genoeg.

#4 De klant veroveren
Helaas staat deze er ook bij. De klant echt centraal stellen, naar hem luisteren en er iets mee doen in je aanpak van sociaal maatschappelijke problemen rondom wonen is noodzakelijk om je rol als corporatie te waarborgen.

#5 Flex op alle fronten
De digitale transformatie heeft net zo’n grote impact als de transformatie van vastgoed zelf. Het vergt een nieuwe kijk op (samen)werken en het bereiken van je doelen. Flexibiliteit is naast betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en innovatie een van de toverwoorden.

Meer interesse? Lees dan de whitepaper -waar ook een stappenplan in is opgenomen- door een mailtje naar  mij (C.muller@fmconsultants.nl) te sturen met de titel ‘futureproof’ en je ontvangt gratis het digitale document.

Of je kijkt hier het filmpje van de presentatie die ik 12 april jl. heb gegevens op de renovatie en Transformatiebeurs.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen