Skip to main content

In de PAP achtbaan

We ondersteunen woningcorporaties in heel Nederland met onze jarenlange expertise op het gebied van portefeuille strategie├źn en het maken van toekomstvisies. Vaak wordt de vraag gesteld: Hoe kijken jullie naar de relatie portfolio en assetmanagement en hoe geef je assetmanagement vorm? Oftewel, hoe kom je nu van de centrale ondernemingsdoelstellingen bij de huurder…

Portfolio-Asset-Property (PAP)

Een beproefde en bekende manier is die via de twee Deming kwaliteitscirkels (van plan, via doen en controle naar actie) die samen een achtbaan vormen en daarmee het proces van strategisch naar operationeel niveau en weer terug realiseren. Van portfoliomanagement naar assetmanagement naar propertymanagement, oftewel de Corporatie PAP achtbaan. Zie figuur.Assetmanagement

In de praktijk blijkt dit toch vaak een lastige manier van uitwerken en terugkoppelen. Dat komt door de verbinding op het asset-niveau. Daar komen de strategie en de uitvoering bij elkaar en moeten portfolio-beslissingen worden omgezet in property-uitwerking. Dat betekent op wijk- en complexniveau kijken naar de scenario’s op lange termijn van doorexploiteren of een herbestemmingsscenario (sloop, verkoop, herstructurering) en keuzes maken voor de strategische maatregelen voor de kortere termijn.

Keuzes maken op complexniveau

Met die keuzes op het gebied van kwaliteit, huur en energie wordt dan een complex(beheer)plan gemaakt dat de basis vormt voor de realisatie en verhuurbaarheid. Tegelijkertijd moeten de actuele data van datzelfde complex, zoals verhuurbaarheid en bouwtechnische kwaliteit weer de input worden voor de strategie├źn van de gehele vastgoedportefeuille op lange termijn. Op die manier dragen de prestaties, resultaten en rendementen(waarde) op complexniveau bij aan de realisatie van de doelen van de organisatie op het gebied van woningmarkt, doelgroepen, betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Graag ondersteunen wij u in dit proces.

 

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen