Skip to main content

Interim projecten in heel Nederland

FM Consultants voert bij meerdere woningcorporaties interim-opdrachten uit. Wij voeren jaarlijks meerdere interim-opdrachten uit. Graag delen we hier met u de opdrachten en ervaringen. Omdat we niet in detail kunnen treden over de opdrachtgever, maar wel de ervaringen van de klanten willen delen hieronder een kort referentieoverzicht:

Ondersteuning bij strategie en beleid

Een van onze senior adviseurs wordt ingezet als vastgoedadviseur strategie en beleid bij een corporatie in Zuid-West Nederland. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuillestrategie en de implementatie daarvan. De afgelopen tijd heeft hij bijgedragen aan de vastgoedtransitie en implementatie van het portefeuillebeleid. De financiële doorrekening in het vastgoedsoftware pakket en de voorbereiding van projecten middels toekomstvisies geeft deze corporatie een goed zicht op de toekomst van hun woningbezit. Relatie is zeer te spreken over inzet, kennis en betrokkenheid van onze senior-adviseur. Deze opdracht loopt nog tot begin 2019.


Uitwerking assetmanagement en begeleiding bij implementatie

Voor een kleiner woningcorporatie in Midden-Nederland hebben we assetmanagement opgezet en implementeren dit nu door beleidsmatige ondersteuning te geven op regelmatige basis. Het assetmanagement is het vervolg op de uitwerking van het SVB. Momenteel vindt uitwerking plaats in toekomstvisies en wordt het duurzaamheidsbeleid opgezet. De directeur-bestuurder ervaart de regelmatige begeleiding en advisering als een welkome ondersteuning op beleidsniveau.


Advies en interim-management op afdeling vastgoed

Voor een middelgrote woningcorporatie in Nederland vervullen we de rol van interim-manager op de afdeling vastgoed. Deze rol is zowel managerial om de afdeling op poten te zetten na een reorganisatie als adviserend, om te komen tot meer efficiency. Onze senior adviseur zet zijn jarenlange kennis en ervaring in om de kwaliteit van de afdeling naar een hoger en professioneler niveau te brengen. De directeur heeft in een recente evaluatie aangegeven tevreden te zijn over de voortgang en het contract van enkele dagen per week tot begin 2019 te verlegen.


Implementatie portefeuillestrategie en duurzaamheid

Bij een gefuseerde woningcorporatie in Midden-Nederland is onze senior adviseur portefeuillestrategie 2 dagen per week actief om de portefeuillestrategieën samen te voegen en tot realisatie te komen. Dat betekent ook projecten voorbereiden en met uitvoerende partijen tot resultaat komen.  De directeur-bestuurder is dermate tevreden over de snelle en pragmatische werkwijze dat de opdracht wordt verlengd tot medio 2018 en dat ook het duurzaamheidsproject door onze adviseur zal worden begeleid.


Implementatie conditiemeting

Voor een gefuseerde woningcorporatie in Oost-Nederland hebben we in 2017 de conditiemeting geprofessionaliseerd. Een van onze specialisten op het gebied van MJOB en NEN 2767 heeft daar structuur in gebracht en een geactualiseerde en geïntegreerde begroting opgeleverd. In de rest van 2017 zal hij op regelmatige basis ondersteunen bij de verder verbetering en verfijning van de begroting. Opdrachtgever is tevreden over de snelle vooruitgang en oplevering binnen de planning. Ook de ondersteuning met kennis en ideeen vanuit FM Consultants wordt erg gewaardeerd en als positief ervaren.


Ook geïnteresseerd in een van onze interim-adviseurs? Neem contact op via info@fmconsultants.nl

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen