Skip to main content

Hebben kleine corporaties een toekomst?

Wet en regelgeving, efficiencymaatregelen, financiële situatie, DAEB/nietDAEB splitsing en woningmarktregio’s zorgen er voor dat corporaties nog steeds fuseren. Vooral de kleinere corporaties tot ca 1500 woningen maken de afweging steeds vaker om samen te gaan of op te gaan in de lokale grotere broer of zus.

Dat het lastig is en lastiger wordt blijkt uit het nog steeds voortgaande proces van fusies. We zitten inmiddels nog maar op ca 360 corporaties in Nederland. En kleine corporaties (tot 1500 woningen) krijgen niet de status van organisatie van Openbaar Belang (OOB).

Efficiency en compliance

De druk op efficiency en compliance wordt groter, benodigde investeringen in duurzaamheid of betaalbaarheid zijn hard nodig, maar steeds vaker moeilijk realiseerbaar en daarmee wordt hun bestaansrecht kleiner. Fuseren leidt vaak tot een sterkere financiële basis, meer professionaliteit en effectiviteit en daarmee tot betere corporaties.

Toch zullen er kleine corporaties blijven bestaan, omdat de huurdersvereniging het wil, men lokaal een volkshuisvestelijke opgave heeft of een specifieke doelgroep bedient, maar ook omdat het financieel kan. Klein betekent ook dicht bij de huurder, lokale verankering met stakeholders en lokale investeringen in de woningmarkt.
En net zo als in vele ander markten is er ook in de huurwoningenmarkt plaats voor kleine lokale spelers of nichespelers.

Dus ondanks regels en lastige opgaven is de lokale verankering en betrokkenheid een belangrijke reden om (voorlopig) nog zelfstandig te blijven.

Woningwet en corporaties

Grote corporaties missen dit nog weleens. We zullen zien wat de uiteindelijke effecten worden van de Woningwet en woningmarktregio’s, maar het belang van de kleintjes blijft groot. Op de middellange termijn gaan we misschien toch weer naar decentralisatie en ontstaan er door de woningcoöperaties weer nieuwe lokale kleinschalige initiatieven.

Voorlopig hebben de kleine corporaties nog een toekomst als ze efficiënt werken, slim samenwerken en vooral doen waar ze goed in zijn: betaalbare woningen verhuren en dicht bij de samenleving staan!

Deze blog is eerder verschenen op Corposcoop.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen