Skip to main content

Krijgen we een nieuwe woningnood?

Met ca 200.000 woningzoekenden, een aantal dat groeit met 100.000 per jaar naar 700.000 in 2025 lijkt er een nieuwe woningnood aan te komen. Zowel in de koop als in de huursector lijkt er als sprake van een flink woningtekort.

Het aantal verleende nieuwbouwvergunningen blijft nog steeds ruim achter bij de gewenste toename van ca 80.000 woningen per jaar. Zowel de koopsector, met oplopende huizenprijzen en gebrek aan nieuwbouwlocaties, als de huursector, met oplopende wachttijden en nauwelijks geen sloop-nieuwbouw meer, signaleren deze trend.

De huursector

Als we focussen op de huursector zien wij als bureau in alle woningmarktonderzoeken die we uitvoeren (vooral gebaseerd op Primos-prognoses), in vrijwel alle regio’s van Nederland een duidelijke stijging van de behoefte aan extra huurwoningen. Bevolkingsgroei (tot zeker 2050) en huishoudensverdunning, -en in mindere mate de migratie- zorgen voor deze groei.

Het uit zich met name in een groeiende vraag naar (kleine) starters woningen, kleine goedkope huurwoningen voor een en of tweepersoonshuishoudens en vraag naar ouderenwoningen en appartementen (al dan niet met zorg). Maar ook de eengezinswoning blijft onverminderd populair.

De ingewikkelde processen om te komen tot nieuwbouw (vooral binnenstedelijk), de langere procedures , wet- en regelgeving, de oplopende bouwkosten en veel aandacht en geld voor verduurzaming van de bestaande woningportefeuille zorgen echter voor een steeds tragere groei van de aantallen nieuwe (huur)woningen. Ook gebrek aan kennis en capaciteit in bouw- en projectmanagement remmen de ontwikkelingen.

Deltaplan

Zijn er nog andere oplossingen om te voorkomen dat we weer klassieke woningnood krijgen? Jazeker, maar het zou mooi zijn als er een soort landelijk deltaplan komt voor het versnellen van de nieuwbouwproductie, voor zowel koop als huurwoningen. Daarvoor is veel nodig, geld, locaties, medewerking van de overheid, subsidie, meer vaklieden, soepeler regels, minder afroming van corporaties en ontwikkelcapaciteit. En dat alles moet ook nog gemanaged worden! Een scherpe portefeuillestrategie en een stevig ontwikkelbeleid dragen bij aan gerichte actie en visie!

Zijn er dan op korte termijn geen andere oplossingen? Jawel hoor. We zijn in staat om snel en in korte tijd Tiny Houses te realiseren op (tijdelijke) bouwplaatsen. We kunnen versneld bestaande (kantoor en andere) locaties transformeren in woningen.

Oude bejaardentehuizen ombouwen naar woningen en zelfs gevangenissen, AZC’s en vakantieparken kunnen woningen en woonwijken worden. Met de nodige creativiteit en slimme productie en assemblagemethoden kunnen er snel nieuwe woningen worden gerealiseerd, ook binnenstedelijk. Sloop van oude woningen en verdicht terugbouwen, renoveren van bestaande woningen, grote gezinswoningen verdubbelen, etc. etc.

Samenwerking

Daar is wel de medewerking van veel partijen bij nodig en de wil tot samenwerken, beleid en handjes…alleen dan wenden we een nieuwe woningnood af en vervallen we niet in de fouten uit het verleden.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen