Skip to main content

Markt huurhuizen zit muurvast: bouwen, bouwen, bouwen!!!

Krantenartikel uit NRC van 2003

De markt voor huurwoningen zit net zoals in 2002/2003 weer (bijna) muurvast. Lang wachten op een geschikte, betaalbare huurwoning. Het is anno 2017 weer actueel en dus ontstaat er een herhaling van zetten, zoals zo vaak in de woningmarkt de afgelopen decennia. Bouwen, bouwen, bouwen is het devies (en enige oplossing, zie 2e kolom bovenaan, in krantenartikel). En het is een landelijk probleem aan het worden, zie bijvoorbeeld in Brielle. De krapte op de markt voor huurwoningen kent ook nu weer dezelfde belangrijkste oorzaken:

  1. Prijsexplosie van koopwoningen
  2. Kopen is voor veel starters niet meer haalbaar
  3. Tweeverdieners blijven langer in goedkope huurwoningen zitten (bij gebrek aan betaalbare middeldure huurwoningen)
  4. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en meer echtscheidingen en groei van het aantal huishoudens
  5. Te weinig bouwlocaties en teveel bureaucratie en regelgeving

Daaraan zijn hooguit op dit moment nog de grotere instroom van statushouders aan toe te voegen, de trek naar de  (4) grote steden en de rijke investeerders die een deel van de woningmarkt wegkapen….

Wat wezenlijk anders is ten opzichte van 15 jaar geleden is dat we nu sneller en slimmer kunnen bouwen, veel woningen verduurzamen en andere oplossingen bedenken om snel extra woningen te creƫren, zoals transitie van kantoorgebouwen, verdubbeling van woningen, wonen boven winkels en Tiny Houses.

Woningcorporaties lopen deels achter de feiten aan, mede het gevolg door nieuwe strenge wet- en regelgeving, de beperkte investeringscapaciteit als gevolg van de verhuurdersheffing, maar ook door de crisis op de woningmarkt. Daar hebben ontwikkelaars en bouwers ook veel last van gehad. Gevolg, minder bouwproductie, te weinig vaklieden, een oplopend tekort van bouwmateriaal en producten en stijgende prijzen. Er moet meer gebouwd worden dan de huidige productie en meer voor de doelgroepen zoals senioren.

 

Nieuwbouw Teteringen.

De nieuwste jaarrapportage laat zien dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt. Het aantal verkopen blijft stijgen, met vooral in stedelijke gebieden sterke prijsstijgingen. Ook de aanhoudende groei van het aantal huishoudens zorgt voor een oplopende vraag naar woningen. De komende jaren zou de bouwproductie moeten groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar. De gerealiseerde en geraamde bouwproductie laat een stijgende trend zien, maar er is van de betrokken partijen extra inzet nodig om het verschil tussen vraag en aanbod niet te laten oplopen.

 

 

Deze ontwikkelingen vragen om ingrijpen van de overheid. In de Staat van de woningmarkt 2017 wordt het door onze nieuwe minister Kajsa Ollongren nadrukkelijk benoemd. De woningmarkt vraagt meer regie bij het aanjagen, te beginnen in de stedelijke gebieden. Het Rijk gaat dit actief doen in overleg met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Lees hier haar brief: aanbieding-staat-van-de-woningmarkt-2017.

Flexibelere woonvormen, een beter Omgevingswet, meer aandacht voor het opleiden van gekwalificeerd personeel en overleg en samenwerking met betrokken (branche)partijen moeten de woningmarkt weer versnellen… van 58.000 woningen nu naar 75.000 woningen per jaar!

Bouwen, bouwen, bouwen, weer een actueel advies!

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen