Skip to main content

Nog maar een keer: De Woningverdubbelaar®

In de Volkskrant verscheen eind augustus 2019 een artikel met de titel ‘Is er in Nederland woonruimte in overvloed? In dat artikel wordt in gegaan op de grote woningnood en de achterblijvende (nieuw)bouwproductie. Er zouden per jaar 75.000 nieuwe woningen nodig zijn, maar dat bouwvolume wordt bij lang na niet gehaald. 750.000 woningen in 10 jaar, een (haast) onmogelijke opgave.

Demografische ontwikkelingen

De redacteur gaat daarna in op de demografische ontwikkelingen, de vergrijzing en ontgroening. Maar ook de belegging in een tweede huis en de flexibele arbeidsmarkt. De individualisering die leidt tot veel extra nieuwe huishoudens. Jongeren en starters op de woningmarkt, ouderen die behoefte hebben aan kleinere woningen met zorg, meer daklozen etc.

Hij stelt terecht, dat we vroeger met veel minder m2 tevreden waren en kleiner woonden in grotere huishoudens. Meer kinderen op een slaapkamer, kleinere woonkamers met minder luxe. En al helemaal geen tweede huisjes.

Woningen ‘splitsen’

De oplossing is vrij ‘simpel’. Splits woningen (al dan niet met fiscaal voordeel) en laat meer huishoudens genieten van die grote (grondgebonden) gezinswoningen dei we de afgelopen 50 jaar massaal hebben gebouwd. Door de woning te splitsen of te ‘verdubbelen’ontstaat er weer snel extra woonruimte. Geschikt voor de doelgroep, kleiner e huishoudens en starters. Maar ook voor ouderen met (mantel)zorg in hetzelfde huis.

De Woningverdubbelaar®

Wij ontwikkelden al weer drie jaar geleden samen met VanSchagen Architecten de Woningverdubbelaar®. Een uniek concept om woningen te splitsen in 2 (verhuurbare) eenheden. Langzaam maar zeker wordt de tijd eccht rijp voor dit concept. Zo slaan we 2 vliegen in een klap. Meer info? zie de Woningverdubbelaar® of neem contact op met ons via info@fmconsultants.nl

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen