Skip to main content

Sliedrecht: onderhoud en verduurzaming gemeentelijke monumenten

De Trompstraat en omgeving in Sliedrecht

Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke monumenten

Hoe het was in 1932, hoe het is in 2020 en hoe het wordt; het werk aan de modelwoning is in volle gang!

In opdracht van Tablis Wonen Sliedrecht gaat Constructif onderhouds- en verduurzamings-werkzaamheden uitvoeren aan 55 woningen in de omgeving Trompstraat. De woningen zijn aangemerkt als gemeentelijk monument. Voor de uitwerking van het plan is historisch onderzoek gedaan en dat onderzoek heeft ons geïnspireerd in de uitwerking van de plannen: bijna 90 jaar oude woningen transformeren in moderne 21e eeuw woningen!

Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder, van Tablis Wonen en Wiebe Vervelde van Constructif ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Duurzame oplossingen voor leefbaar wonen

Iets waar wij allemaal naar streven. Kijk hier hoe we dat voor elkaar krijgen.
Ontdek wat wij kunnen betekenen